Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wojna i książka", 13-15 listopada 2019 r., Poznań

Data dodania: 07.11.2019

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 13-15 listopada 2019 r. w Poznaniu odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna i Książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”.  Jednym z partnerów wydarzenia jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z książką. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np. potopu szwedzkiego) i czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Pośród zagadnień poruszanych podczas konferencji znajdą się m.in. dezorganizacja środowisk twórców, pośredników i odbiorców, budynki bibliotek w czasie wojen i konfliktów zbrojnych, ich odbudowa oraz rekonstrukcja, a także zabezpieczanie i ochrona księgozbiorów oraz dóbr kultury podczas wojny. Uczestnicy spotkań zastanowią się również nad takimi aspektami, jak likwidacja skutków strat kulturalnych poniesionych w wyniku konfliktu zbrojnego i politycznego czy też współpraca między bibliotekami przy opracowaniu i udostępnianiu księgozbiorów, które uległy rozproszeniu i dyslokacji.

>> Program (pdf)

>> Broszura konferencyjna (pdf) 

>> Harmonogram wycieczki (pdf)

>> Mapa (z legendą) (pdf)


Organizatorzy konferencji: Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Historii Polski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PAN Biblioteka Kórnicka, Polski Komitet Błękitnej Tarczy.

Partnerzy konferencji: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów.

Miejsce: Sala Czerwona, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78 w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40, Czytelnia komiksów i gazet NOVA, parter


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP