Polecamy
Grażyna Lewandowicz-Nosal 29,00 PLN

  Niniejsza książka, już jedenasta z serii „Biblioteka – Dzieci –... więcej >

"Kryminalny Szczecin" - projekt Koła 3 OS SBP - I miejsce w konkursie "Pozarządowy Szczecin 2019"

Data dodania: 10.12.2019

Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (OS SBP) zajął I miejsce w I edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin 2019” w kategorii „projekt społeczny” za projekt „Kryminalny Szczecin” zrealizowany przez Koło 3 OS SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie.

Nagrody wręczono 5 grudnia 2019 r. w trakcie IX Gali Obywatelskiej. Statuetkę i bon o wartości 2 tys. zł. odebrała przewodnicząca Koła 3 Szczecin OS SBP - Barbara Markowska, inicjatorka i koordynatorka akcji, która w trakcie gali z rąk prezydenta miasta - Piotra Krzystka – otrzymała podziękowania i upominki jeszcze dwukrotnie, jako realizatorka „Inicjatywy Lokalnej” na osiedlu Drzetowo-Grabowo (Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w dniu 11 listopada 2019 r.) oraz członkini zespołu opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski.

 

 

Zrealizowany we wrześniu 2019 r.  - dzięki finansowaniu z „Programu Społecznik” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - projekt „Kryminalny Szczecin”, to akcja miejska inspirowana kryminalnymi zagadkami i legendami miejskimi Szczecina.

 

W jej ramach odbyły się:

  • tematyczne spacery po mieście z przewodnikiem śladami bohaterów powieści kryminalnych i legend miejskich przygotowane przez Małgorzatę Dudę,
  • spotkania z Markiem Stelarem, autorem szczecińskich kryminałów (m.in. Trylogii o Robercie Krugłym 2015-2016, Trylogii Suder 2017-2019),
  • zwiedzanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z dr Markiem Łuczakiem - policjantem, historykiem, autorem serii monografii o historii poszczególnych części Szczecina.

 

W akcji wzięło udział w sumie około 230 osób. Stała się ona okazją nie tylko do aktywnego spędzenia czasu z miastem i literaturą, ale do rozmów o tożsamości szczecinian. Elementem aktywizującym jej uczestników była możliwość napisania zagadki kryminalnej wspólnie z autorem kryminałów, przedstawicielem policji i moderatorem spotkania. Zagadka została ogłoszona w mediach społecznościowych, a pięć najciekawszych jej rozwiązań zostało nagrodzonych książkami z autografem Marka Stelara. W realizację projektu zaangażowani byli członkowie Koła 3 Szczecin OS SBP, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie oraz wolontariusze.

 

W trakcie „BiblioLabu – spotkania bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego” (10.10.2019) projekt stał się przykładem „dobrej praktyki bibliotecznej”, czyli modelowego spotkania „z książką”. 


Projekt „Kryminalny Szczecin”, wrzesień 2019

Organizator: Koło 3 przy MBP Szczecin.

Finasowanie: „Program Społecznik” UM WZ

Cel główny: budowanie tożsamości i poczucia więzi z miastem i regionem przez promowanie miejscowych twórców literatury, wątków literackich związanych ze Szczecinem i legend miejskich dotyczących naszego miasta.

Cele szczegółowe:

  • promowanie czytelnictwa i kultury czytania wśród mieszkańców,
  • kreowanie biblioteki jako miejsca przyjaznego i otwartego, wokół którego gromadzi się i działa lokalna społeczność
  • promowanie pozytywnego wizerunku policji szczecińskiej jako przyjaznej mieszkańcom i dbającej o ich bezpieczeństwo
  • wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców Szczecina poprzez zaangażowanie ich w aktywne poznawanie literatury miejscowych twórców.

Szczegóły akcji: http://www.mbp.szczecin.pl/dokument,923.html

Relacja fotograficzna, 10.09.2019: https://www.facebook.com/events/2430789003872702/

Relacja IX Gali Obywatelskiej, 05.12.2019: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/ix-gala-obywatelska-za-nami-swieto-organizacji-pozarzadowych-zdjecia

 


Oprac.: MarKu
Fot.: DULNY FOTO / wiadomosci.szczecin.eu, Sebastian Wołosz / gs24.pl, MBP Szczecin.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP