Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

5. Wykład Markiewiczowski - "Lalka" - czytanie po mistrzu, prof. dr hab. Inga Iwasiów - relacja

Data dodania: 13.12.2019

5. Wykład Markiewiczowski -

4 listopada 2019 w sali im. Prof. Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbył się piąty z kolei wykład literaturoznawczy z cyklu zatytułowanego "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie", któremu patronuje Okręg Zachodniopomorski SBP. Tym razem zaproszenie przyjęła prof. dr hab. Inga Iwasiów, która swoje wystąpienie poświęciła „Lalce” Bolesława Prusa.

„Gdyby chciano usunąć „Lalkę” z kanonu lektur szkolnych, trzeba by zrobić strajk. O wszystkim da się dyskutować, ale nie o konieczności „Lalki”. To jest ten głos w naszej literaturze, który mówi do nas o przeżywaniu świata, językiem, który możemy zrozumieć, w momencie, gdy tego potrzebujemy.” Inga Iwasiów, Pokusa „Lalki”.
http://nplp.pl/artykul/pokusa-lalki/

Prof. dr hab. Inga Iwasiów - uznana pisarka, poetka i krytyczka literacka, naukowo zajmuje się w zagadnieniami z zakresu historii literatury polskiej, historii literatury XX wieku i teorii literatury, w tym szczególnie krytyką feministyczną. Pracuje w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego.


"Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie", 2015-2019

W roku 2011 Książnica Pomorska stała się właścicielem liczącej ok. 40 tys. woluminów biblioteki naukowej wybitnego polskiego literaturoznawcy prof. Henryka Markiewicza. W skład zakupionej kolekcji, oprócz księgozbioru, weszły także rękopiśmienne archiwalia i korespondencja uczonego. Henryk Markiewicz odszedł 31.10.2013 w Krakowie, a w 2014 dla uczczenia pamięci zmarłego jedna z sal Muzeum Literackiego Książnicy Pomorskiej otrzymała jego imię. Począwszy od kolejnego roku, w terminie zbliżonym do rocznicy śmierci prof. Markiewicza, Książnica Pomorska organizuje wykład znanego literaturoznawcy polskiego, kontynuując cykl zatytułowany "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie".

@ Wykłady:

  1. prof. Andrzej Mencwel, Uniwersytet Warszawski: Mówić, czytać, klikać? Rewolucja komunikacyjna i jej następstwa, 16.11.2015
  2. prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański: Freud, Orzeszkowa i zimowe epifanie. Melancholijne autobiografie Elizy O., 14.11.2016
  3. prof. Anna Legeżyńska, Uniwersytet AM Poznań: Jasny dialog z ciemnymi mocami. O życiu i twórczości Julii Hartwig, 13.11.2017
  4. prof. dr hab. Anna Łebkowska, Uniwersytet Jagielloński: Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura, 08.11.2018
  5. prof. dr hab. Inga Iwasiów: "Lalka" - czytanie po mistrzu, 04.11.2019.

@ Organizatorzy:

• Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie

• Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

• Polskie Towarzystwo Autobiograficzne.

@ Patronat: Okręg Zachodniopomorski SBP

 

 

 

 


Oprac.: MaraKu. Fot.: Jan Surudo.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP