Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

„O bibliografii regionalnej w Wikipedii" - 39. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP, 13 grudnia 2019 r.

Data dodania: 19.12.2019

„O bibliografii regionalnej w Wikipedii

39. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „O bibliografii regionalnej w Wikipedii" odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zostało zorganizowane przez Zarząd Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Bibliotekę Akademii Pedagogiki Specjalnej, Koło SBP przy Bibliotece APS.

Uczestniczyło w nim ok. 30 osób, które reprezentowały biblioteki publiczne, pedagogiczne, uczelniane, Bibliotekę Narodową. Byli to bibliotekarze, bibliografowie opracowujący zbiory regionalne, tworzący bibliografie regionalne, popularyzujący zbiory regionalne.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom wiedzy o Wikipedii, jej zadaniach, zasadach i roli zespołu we współtworzeniu Wikipedii, wolnych licencjach (w części wprowadzającej) oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w części warsztatowej.

Przedmiotem spotkania była precyzyjność terminów, pojęć czy też tematów Wikipedii szeroko nawiązujących do bibliotek, bibliotekarstwa, bibliologii i tematów pokrewnych, jak również biogramów pracowników książki, w szczególności zagadnienie bibliografii regionalnej; prezentacja terminów już istniejących, ich poprawność i zastosowanie przypisów; wypracowanie kryteriów encyklopedyczności terminów związanych z systemem bibliografii regionalnej, regionalnymi bazami danych, wiedzą o regionie i ich popularyzacją jako narzędzia zachowania i przekazania dziedzictwa historycznego regionu.

Rozmawiano o powiązaniach terminów z bibliografią regionalną i biblioteką cyfrową. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej pracy nad hasłami i zaangażowanie w tworzenie Wikipedii w zakresie regionaliów, źródeł regionalnych, wzmacniania wiedzy o danym regionie. Poprzez tego typu działanie członkowie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej włączają się w promowanie źródeł informacji dobrej jakości, wiarygodnej, relewantnej, kompletnej. Jest to jedno z ważnych zadań zawodu bibliografa.

Zachęcam do uzupełniania haseł nawiązujących do bibliografii regionalnej, do włączenia się w prace, dołączenia do Zespołu.

Marzena Przybysz
Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP


>> Galeria zdjęć


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP