Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

„Student zawsze obecny” – konferencja naukowa, Wrocław

Data dodania: 23.12.2019

„Student zawsze obecny” – konferencja naukowa, Wrocław

W imieniu Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszamy na Konferencję Naukową „Student zawsze obecny”, która odbędzie się 22 maja 2020 r. we Wrocławiu w 60. rocznicę działalności KNB.

Udział w konferencji jest bezpłatny, patronat medialny nad wydarzeniem objął portal sbp.pl.

[Aktualizacja 22.03.2020 r. - z powodu sytuacji epidemicznej konferencja została przełożona na 08.06.2020]

Organizatorzy planują wydanie publikacji materiałów pokonferencyjnych w czasopiśmie („Roczniki Biblioteczne”) lub w monografii wieloautorskiej. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

W roku 2020 przypada 60. rocznica powstania Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową.

Zaproponowany tytuł wydarzenia stanowi bezpośrednie nawiązanie do tytułu wykładu wygłoszonego przez profesora Krzysztofa Migonia – nestora polskiej bibliologii oraz jednego z pierwszych członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr.

Sformułowanie Książka zawsze obecna, w opinii twórców monografii poświęconej działalności naukowej Pana Profesora, należy uznać za metaforę księgi jako ziemi, „której stronnice odwracają stopy pielgrzyma”, prowadzące do stwierdzenia, że stanowi ona ponadczasowe i wszechobecne „doskonałe narzędzie komunikacji w czasie i przestrzeni”.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tylko studentów, doktorantów i pracowników naukowych, ale także bibliotekarzy, bibliografów, infobrokerów, wydawców i innych pracowników książki i informacji, którzy zechcą podzielić się ze słuchaczami swoimi praktycznymi doświadczeniami z pracy naukowej oraz zawodowej.

~Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytutcie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej informacji, w tym terminarz i proponowane obszary tematyczne konferencji na stronie >> http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/


 Redakcja

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP