Polecamy
48,00 PLN

    Profesor Jadwiga Kołodziejska (1928-2016) należy do najbardziej znanych... więcej >

BP w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - nabór na stanowisko pomoc bibliotekarza

Data dodania: 08.01.2020

BP w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - nabór na stanowisko pomoc bibliotekarza

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko pomoc bibliotekarza.

 

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • brak wymagań dotyczących wykształcenia.

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • 1/2 etatu,
 • praca dwuzmianowa od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie czystości i porządku w placówce,
 • praca z księgozbiorem (reperacja, foliowanie, pieczętowanie i okładanie książek),
 • dostarczanie do i z innych placówek materiałów bibliotecznych.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dodatek stażowy jest naliczany powyżej 5 lat pracy, premia, nagroda roczna. Dodatkowo świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2020 r.

Termin i sposób składania dokumentów:

 • CV należy przesłać do dnia 17.01.2020, na adres: bibpub@bpochota.waw.pl lub listownie/osobiście na adres Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
 • Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełniają postawione wymagania. W razie pytań prosimy o kontakt: 22 822 51 38

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Dla osób, które chcą brać udział w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego teraz i w przyszłości w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bpochota.waw.pl.

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zostaną usunięte, a w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP