Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN 43,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by... więcej >

Prawo autorskie i licencje Creative Commons - bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych

Data dodania: 14.01.2020

Prawo autorskie i licencje Creative Commons - bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Politechnika Łódzka. Biblioteka zapraszają redakcje czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 7 kwietnia br. w Łodzi.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

  • SESJA I: otwarty dostęp – zalety, przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce, Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.
  • SESJA II: wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie w kontekście licencji CC.
  • SESJA III: pytania uczestników.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index, PBN, OJS). Na początek, na Platformie znajdzie się 300.000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Rejestracja: https://pppn.icm.edu.pl/rejestracje-na-szkolenia/

Miejsce szkolenia: Politechnika Łódzka. Biblioteka, ul. Wólczańska 223, Łódź.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP