Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Publikacje z Serii Historycznej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

Data dodania: 14.01.2020

Publikacje z Serii Historycznej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

W 2019 r. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zainicjowało wydawanie nowej serii wydawniczej, w której będą publikowanie prace z zakresu bibliologii, księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, komunikacji społecznej i mediów oraz dziedzin pokrewnych, prezentujące zagadnienia w perspektywie historycznej.

Popularyzacja historii kultury, nauki i cywilizacji ukazanej w perspektywie, w której książka stanowi centralny punkt odniesienia to główny cel Serii Historycznej SBP.

Dotychczas ukazały się:

(1) H. Łaskarzewska "Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich"

>> Kup w sklepie SBP <<

W publikacji przedstawiono sylwetki i dokonania czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u progu niepodległości Polski i kierowały nią przez ponad pięćdziesiąt lat w okresie międzywojennym oraz po zakończeniu II wojny światowej, aż do końca lat 60. XX w.:

 1.  Ignacy Tadeusz Baranowski (1879–1917), primus inter pares

 2.  Mieczysław Rulikowski (1881–1951), życie dla teatru z książką w tle

 3.  Zygmunt Batowski (1876–1944), bibliotekarz i twórca „warszawskiej szkoły” historii sztuki

 4.  Edward Chwalewik (1873–1956), czyli życie pełne pasji,wielu talentów i dokonań 

 5.  Faustyn Czerwijowski (1873–1944), ikona bibliotekarstwa powszechnego pierwszych dekad XX wieku

 6.  Edward Kuntze (1880–1950), bibliotekarz integralny 

 7.  Stefan Wierczyński (1886–1963), bibliotekarz i uczony

 8.  Adam Łysakowski (1895–1952), wiedza, doświadczenie,kreatywność

 9.  Adam Stebelski (1894–1969), jedyny archiwista na czele wspólnej organizacji dwóch środowisk 

 10.  Andrzej Grodek (1901–1959), kadencja trudnych czasów 

 11.  Bogdan Horodyski (1904–1965), człowiek wielkich zasług

 12.  Jan Baumgart (1904–1989), kronikarz bibliotekarstwa polskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


(2) T. Kędziora "Bibliografia pedagogiczna w Polsce do końca XIX w."

>> Kup w sklepie SBP <<

W publikacji zebrano wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały proces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce.

W książce przeczytamy m.in. o

 • zalążkach bibliografii i śladach wykazów piśmiennictwa, w tym o dawnych  spisach książek, czy wykazach piśmiennictwa zawartych w dokumentach oświatowych,
 • myśli bibliograficznej w XIX wieku i narodzinach bibliografii, w tym m.in o losach szkół i organizacji nauczania w okresie zaborów a także o różnorodności koncepcji probibliograficznych w XIX wieku

(3) A. Buck "Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku"

>> Kup w sklepie SBP <<

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”...

„Sztuka i Naród”, „Walka”, „Inaczej”, „Pokolenie”, „Nurt”, „Po Prostu”, „Wyboje”, „Zebra”, „Orientacja”, „Nowy Wyraz” ... to periodyki, które odegrały ważną rolę w kreowaniu świadomości młodych...


(4) H. Łaskarzewska "Tam gdzie przeszła burza... Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914 - 1920"

>> Kup w sklepie SBP <<

>> ebook (pdf)<<

W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się przez ziemie polskie w latach 1914 – 1920, dla dóbr kultury zgromadzonych na obszarze I Rzeczypospolitej.

Książka dostępna jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Wkrótce w sprzedaży:

(5) Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski. Francja Red. D.Kuźmina

>> Zobacz w sklepie SBP <<

W publikacji przedstawiono historię i współczesną działalność Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji oraz problematykę związaną z dokumentacją, dbaniem o polskie miejsca pochówku i zachowanie pamięci o zmarłych Polakach we Francji w przeszłości oraz współcześnie.

POLECAMY!


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP