Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

10 rocznica śmierci Jadwigi Andrzejewskiej

Data dodania: 24.01.2020

10 rocznica śmierci Jadwigi Andrzejewskiej

24 stycznia 2020 r. minęła 10 rocznica śmierci dr Jadwigi Andrzejewskiej (1923-2010), pedagoga, bibliotekoznawcy, specjalistki bibliotekarstwa szkolnego i pedagogicznego.

Dzieciństwo i młodość spędziła na Wileńszczyźnie, w 1946 r. została repatriowana do Polski i podjęła studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując stopień magistra w 1952 r. W tym samym roku przeniosła się do Gdańska i podjęła pracę jako polonistka w liceum ogólnokształcącym, opiekowała się również biblioteką szkolną. Później pracowała w Zaocznym Studium Nauczycielskim i Studium Nauczycielskim w Gdańsku-Oliwie. Po przeprowadzce do Wrocławia podjęła pracę w Studium Nauczycielskim, pracując w bibliotece i jako polonistka. W latach 1972-1975 wykładała przedmioty bibliotekarskie w Wyższej Szkole Nauczycielskiej, a w 1974 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym czasie obroniła doktorat. Rozprawa Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej powstała na podstawie przeprowadzonych badań czytelnictwa wśród nauczycieli. Pracując w Instytucie, zorganizowała specjalizację „Biblioteki szkolne i pedagogiczne”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów, przekwalifikowujących się nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. W latach 1978-1984 była kierownikiem Zakładu Historii i Socjologii Książki, wypromowała 74 magistrów. Po przejściu na emeryturę przez pewien czas pracowała w Instytucie Bibliotekoznawstwa UWr., następnie w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej.

Jest autorką ponad 150 publikacji: artykułów, recenzji oraz książek, które dotyczyły teorii czytelnictwa, historii badań czytelniczych, roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty. Wśród nich należy wymienić dwutomowy podręcznik Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, który uhonorowany został Nagrodą Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego. Opracowywała programy studiów i przewodniki metodyczne dla studentów. Współpracowała z resortami nauki i szkolnictwa wyższego oraz oświaty i wychowania, tworząc projekty organizacyjne i dydaktyczne pracy bibliotek szkolnych.

Była członkiem wielu organizacji społecznych, m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Honorowy Członek SBP). Za swoją działalność została odznaczona, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

E.B.

Zob. też:
Gaca-Dąbrowska Zofia: Jadwiga Andrzejewska (20 XI 1923-24 I 2010). „Roczniki Biblioteczne” 2010, s. 270-275; toż https://docplayer.pl/29625693-Jadwiga-andrzejewska.html [dostęp 10.12.2019]
Miodek Teresa: Jadwiga Andrzejewska (1923-2010). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa: SBP, 2012, s. 7-16 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12)
Rusińska-Giertych Halina: Andrzejewska Jadwiga. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa: SBP, 2010, s. 9-10


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP