Polecamy
15,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

"Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece" - powstaje nowy numer BNB

Data dodania: 28.01.2020

Technologie informacyjno-komunikacyjne staną się tematem przewodnim dziewiątego rocznika „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy”, którego publikacja została zaplanowana na wrzesień 2020 roku. Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych do nadsyłania artykułów i komunikatów dotyczących wykorzystania TIK w pracy pedagogicznej oraz działaniach na rzecz promocji biblioteki.

Rocznik będzie dotyczył następujących zagadnień:

  • Promocja biblioteki w Internecie
  • Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela bibliotekarza
  • Bezpłatne aplikacje internetowe w działalności promocyjnej i edukacyjnej bibliotek
  • Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w bibliotekach.

Zachęcamy do współpracy oraz dzielenia się swoimi dobrymi praktykami.

Gotowe artykuły prosimy przesyłać do końca kwietnia 2020 roku na adres biuletyn.bnb@gmail.com.

Poprzednie wydania czasopisma oraz wskazówki dla autorów można znaleźć na stronie http://bnb.oeiizk.waw.pl/.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Marcol Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach e-mail: promocja@pbw.katowice.pl


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP