Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki

Data dodania: 08.02.2020

20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki

8 lutego 2020 r. minęła 20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki (1942-2000), bibliotekarki, wicedyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska), której działalność, wiedza i doświadczenie przyczyniły się do rozwoju i unowocześnienia Książnicy oraz bibliotek regionu.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1960 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębnie Lubuskim, gdzie zajmowała się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów, w 1975 r. została dyrektorem Biblioteki. W 1980 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie i uzyskała stopień magistra bibliotekoznawstwa. W 1982 r. przeniosła się do Szczecina i rozpoczęła pracę w WiM Bibliotece Publicznej. Początkowo pracowała jako instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, później objęła kierownictwo Działu Udostępniania Zbiorów, w 1986 r. została zastępcą dyrektora. Kierując Biblioteką, interesowała się problemami organizacji pracy bibliotek za granicą. Dzięki wiedzy zdobytej w czasie wyjazdów studyjnych do bibliotek duńskich, łotewskich, węgierskich, niemieckich i brytyjskich przyczyniła się do modernizacji Książnicy, wdrażając nowoczesne rozwiązania organizacyjne. W Książnicy Pomorskiej zorganizowała kilka konferencji międzynarodowych, które były poświęcone m.in. problemom bibliotek publicznych w społecznościach lokalnych, roli bibliotek publicznych w informacji biznesowej oraz zagadnieniom konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych. Czynnie uczestniczyła w bibliotekarskich konferencjach krajowych i międzynarodowych. W szczecińskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i w Wyższej Szkole Pedagogicznej prowadziła wykłady z zakresu bibliotekarstwa. W specjalistycznych czasopismach bibliotekarskich zamieszczała artykuły, była członkiem redakcji „Poradnika Bibliotekarza”. Współpracowała z naukowymi wydawnictwami zagranicznymi, pośredniczyła w nawiązywaniu kontaktów polskich bibliotek naukowych z wydawcami z zagranicy, organizując spotkania w Książnicy Pomorskiej.

Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 1997 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

E.B.

Zob. też:
Krzywicki Stanisław: Magdalena Śliwka (1942-2000). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa : SBP, 2012, s. 205-210 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12)
Krzywicki Stanisław, Judek Cecylia: Śliwka Magdalena. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa : SBP, 2010, s. 275


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP