Polecamy

20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki

Data dodania: 08.02.2020

20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki

8 lutego 2020 r. minęła 20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki (1942-2000), bibliotekarki, wicedyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska), której działalność, wiedza i doświadczenie przyczyniły się do rozwoju i unowocześnienia Książnicy oraz bibliotek regionu.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1960 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębnie Lubuskim, gdzie zajmowała się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów, w 1975 r. została dyrektorem Biblioteki. W 1980 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie i uzyskała stopień magistra bibliotekoznawstwa. W 1982 r. przeniosła się do Szczecina i rozpoczęła pracę w WiM Bibliotece Publicznej. Początkowo pracowała jako instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, później objęła kierownictwo Działu Udostępniania Zbiorów, w 1986 r. została zastępcą dyrektora. Kierując Biblioteką, interesowała się problemami organizacji pracy bibliotek za granicą. Dzięki wiedzy zdobytej w czasie wyjazdów studyjnych do bibliotek duńskich, łotewskich, węgierskich, niemieckich i brytyjskich przyczyniła się do modernizacji Książnicy, wdrażając nowoczesne rozwiązania organizacyjne. W Książnicy Pomorskiej zorganizowała kilka konferencji międzynarodowych, które były poświęcone m.in. problemom bibliotek publicznych w społecznościach lokalnych, roli bibliotek publicznych w informacji biznesowej oraz zagadnieniom konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych. Czynnie uczestniczyła w bibliotekarskich konferencjach krajowych i międzynarodowych. W szczecińskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i w Wyższej Szkole Pedagogicznej prowadziła wykłady z zakresu bibliotekarstwa. W specjalistycznych czasopismach bibliotekarskich zamieszczała artykuły, była członkiem redakcji „Poradnika Bibliotekarza”. Współpracowała z naukowymi wydawnictwami zagranicznymi, pośredniczyła w nawiązywaniu kontaktów polskich bibliotek naukowych z wydawcami z zagranicy, organizując spotkania w Książnicy Pomorskiej.

Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 1997 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

E.B.

Zob. też:
Krzywicki Stanisław: Magdalena Śliwka (1942-2000). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa : SBP, 2012, s. 205-210 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12)
Krzywicki Stanisław, Judek Cecylia: Śliwka Magdalena. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa : SBP, 2010, s. 275


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP