Polecamy

Oficjalny projekt kodeksu RODO dla bibliotek – zaproszenie do konsultacji

Data dodania: 13.02.2020

Oficjalny projekt kodeksu RODO dla bibliotek – zaproszenie do konsultacji

Kodeks postępowania dla bibliotek wspierający we właściwym stosowaniu RODO to inicjatywa podjęta przez specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych działających na rzecz bibliotek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kodeks powstał w celu zapewnienia merytorycznego i praktycznego wsparcia bibliotek jako administratorów, w zapewnieniu prawidłowego i skutecznego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Kodeks jest skierowany przede wszystkim do bibliotek publicznych, w tym działających w ramach ośrodków kultury oraz pedagogicznych. Zawartość Kodeksu była tworzona i konsultowana ze wsparciem środowiska bibliotekarzy.

Kodeks powstał pod redakcją Sylwii Czub-Kiełczewskiej i dr Łukasza Wojciechowskiego we współpracy z SBP.

>> Kodeks postępowania dla bibliotek (do pobrania PDF) <<


Autorami treści zawartych w Kodeksie są:

 • dr hab. Jarosław Czerw,
 • Sylwia Czub-Kiełczewska,
 • Piotr Kaczmarek,
 • Dorota Mika,
 • Marta Rejner,
 • Mariusz Warkoczyński,
 • dr Łukasz Wojciechowski,
 • Michał Zajączkowski.

W procesie powstawania Kodeksu swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem wspierali autorów konsultanci:

 • Monika Bogusz, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej,
 • Izabela Chruszcz, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu,
 • Monika Rejdych, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie,
 • Dariusz Dylewski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
 • Anita Fal, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym,
 • Paweł Soczek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
 • Beata Zych, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie,
 • Wojciech Piasecki, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku,
 • Maciej Wara Wąsowski, Biblioteka Miejska w Łodzi.

Kodeks jest udostępniony bezpłatnie w formie elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych osób. Od momentu upublicznienia rozpoczyna się drugi, powszechny etap konsultacji jego treści. Każda zainteresowana osoba może przekazywać swoje uwagi merytoryczne na adres Biura ZG SBP, które koordynuje przyjmowanie uwag i zgłoszeń od pracowników bibliotek. Etap konsultacji zakończy seminarium w Warszawie, na którym przedstawiciele bibliotek zgłaszający uwagi, przedstawiciele SBP oraz autorzy Kodeksu omówią i zatwierdzą ewentualne zmiany, a także ostateczną treść Kodeksu. Po zatwierdzeniu treści, Kodeks zostanie przekazany do certyfikacji Prezesowi UODO, a także udostępniony w zaktualizowanej treści w Internecie.

Uwagi należy nadsyłać na adres e-mail: biuro@sbp.pl (z wpisaniem tematu treści e-maila: Konsultacje RODO dla bibliotek) do dnia 10 marca 2020 r.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP