Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

„Student zawsze obecny” – konferencja naukowa, Wrocław

Data dodania: 19.02.2020

„Student zawsze obecny” – konferencja naukowa, Wrocław

W 2020 roku przypada 60. rocznica powstania Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z tej okazji organizowana jest bezpłatna ogólnopolska konferencja naukowa „Student zawsze obecny”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2020 r. we Wrocławiu a patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje m.in. portal sbp.pl.

[Aktualizacja 22.03.2020 r. - z powodu sytuacji epidemicznej konferencja została przełożona na 08.06.2020]

Tytuł wydarzenia stanowi bezpośrednie nawiązanie do tytułu wykładu wygłoszonego przez profesora Krzysztofa Migonia – nestora polskiej bibliologii oraz jednego z pierwszych członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr. Sformułowanie Książka zawsze obecna, w opinii twórców monografii poświęconej działalności naukowej Pana Profesora, należy uznać za metaforę księgi jako ziemi, „której stronnice odwracają stopy pielgrzyma”, prowadzące do stwierdzenia, że stanowi ona ponadczasowe i wszechobecne „doskonałe narzędzie komunikacji w czasie i przestrzeni”.

Do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają nie tylko studentów, doktorantów i pracowników naukowych, ale także bibliotekarzy, bibliografów, infobrokerów, wydawców i innych pracowników książki i informacji, którzy zechcą podzielić się ze słuchaczami swoimi praktycznymi doświadczeniami z pracy naukowej oraz zawodowej.

Proponowane obszary tematyczne:

  • historia bibliologicznych kół naukowych w Polsce;
  • udział studentów i doktorantów w rozwoju polskiej bibliologii;
  • ruch studencki ośrodków bibliologicznych w Polsce;
  • rozwój naukowy studentów i doktorantów kierunków bibliologicznych;
  • rozwój zawodowy studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
  • aktualne prace prowadzone w ramach kierunków o profilu bibliologicznym;
  • bibliotekoznawcze koła naukowe a „ustawa 2.0” o szkolnictwie wyższym.

Organizatorzy planują wydanie publikacji materiałów pokonferencyjnych w czasopiśmie („Roczniki Biblioteczne”) lub w monografii wieloautorskiej. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje >>na stronie Konferencji

Link do wydarzenia na FB >> https://www.facebook.com/events/321609418748482/


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP