Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą... więcej >

Spotkanie z Michałem Jagiełło w Szczecinie

Data dodania: 05.05.2011

Zapraszamy na spotkanie autorskie Michała Jagiełły połączone z promocją książek: Ciało i pamięć. Wiersze oraz Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach w poniedziałek, 9 maja 2011 r. o godz. 17 w Sali Stefana Flukowskiego.

Michał Jagiełlo, autor promowanych książek, to również alpinista, ratownik TOPR-u przewodnik tatrzański, a także publicysta i pisarz tworzący głównie dzieła o tematyce górskiej, członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie studiów uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego w Studenckim Kole Przewodników Górskich W tym okresie był ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Brał udział w ponad 250 wyprawach ratunkowych. W 1972 został naczelnikiem Grupy Tatrzańskiej GOPR pełnił tę funkcję do 1974 roku. Michał Jagiełło uczestniczył również w wielu wspinaczkach m. in. w Tatrach, Alpach, Kaukazie Pamirze. Pokonał wiele trudnych ścian, największym jego osiągnięciem alpinistycznym jest nowa droga na północnej ścianie Dent d'Herens.

W 1974 roku wyjechał z Zakopanego do Warszawy w stolicy zajął się m.in. publicystyką i twórczością literacką. Od jesieni 1989 przez 8 lat piastował w kilku kolejnych rządach funkcję wiceministra Od 1998 do marca 2007 był dyrektorem Biblioteki Narodowej, a przez wiele lat przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej. Jest wykładowcą w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i w Collegium Civitas (kultura mniejszości narodowych, antropologia wielokulturowości: mniejszości narodowe w Polsce).

W 2009 za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa górskiego, za wykazaną odwagę i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, za działalność w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Opublikował:

Obsesja, 1978
Hotel klasy Lux, 1978
Wołanie w górach,1979
Bez oddechu, 1981
Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych, 1995
Ciało i pamięć, Warszawa 2010
Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach. Warszawa 2010

Nadesłała: Małgorzata Maciejewska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP