Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2020. 17.Wystawa Krajowa - ODWOŁANY

Data dodania: 27.02.2020

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2020. 17.Wystawa Krajowa - ODWOŁANY

[Aktualizacja 30.03.2020 r - Z powodu zagrożenia epidemiologicznego oraz związanymi z tym ograniczeniami, Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2020 zostaje ODWOŁANY.

Po raz kolejny zapraszamy bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego na Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy – 2020. 17. Wystawa Krajowa, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach, Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Żary, pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Celem przeglądu jest ukazanie bogatszego obrazu środowiska bibliotekarzy. W codziennych kontaktach z mieszkańcami, dajemy się poznać głównie poprzez krótkie, aczkolwiek bardzo kompetentne kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Przeglądem pragniemy wyeksponować prywatne realizacje twórcze naszej grupy zawodowej. Dlatego też, proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi.

Wystawa nie jest konkursem.

Na wystawę Organizatorzy proponują dostarczać dorobek twórczy, nie prezentowany wcześniej na wystawie Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy, w następujących kategoriach:

A. KATEGORIE TWÓRCZE:

1. Twórczość literacka – utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach;

2. Twórczość publicystyczna i naukowa, opublikowana w wydawnictwach zwartych i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci projektów, prezentacji, itp.:

3. Twórczość plastyczna i dziedzin pokrewnych: a) malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba; b) tkactwo artystyczne; c) rękodzieło artystyczne i użytkowe; d) modelarstwo w wielu dziedzinach; e) fotografia i film, w tym dokumentacja uprawianych form teatralnych; f) edytorstwo książek i czasopism.

4. Kolekcjonerstwo tradycyjne, sztuki i inne, merytorycznie opracowane do ekspozycji.

5. Muzyka – możliwość krótkiego koncertu podczas wernisażu wystawy lub odtworzenie przesłanych utworów z nośni-ków elektronicznych DVD/CD.

B. Uczestnik składając prace do przeglądu akceptuje niniejsze warunki, oraz:

  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i upubliczniania wizerunku w celu przygotowania wystawy oraz użycia ich w materiałach promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji,
  • wyraża zgodę bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.

Zgodę potwierdzi własnoręcznym podpisem na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

C. Charakter ekspozycji zależny jest od nadesłanych eksponatów.

Możliwości ekspozycyjne: tablice płaskie, gabloty, ekspozycja przestrzenna, projekcje filmu. Zasady następnego przeglądu po wspólnych konsultacjach mogą być modyfikowane.


1. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela kol. Krzysztof Cymach – Pracownik MBP Żary.

2. Dane kontaktowe:

  • Miejska Biblioteka Publiczna 68-200 Żary, ul. Wrocławska 11, tel. 68 374 37 36 wew.36, e-mail: mbpzary2@wp.pl .

3. Eksponaty przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2020 r. w MBP Żary, ze spisem oraz opracowaniem pozwalają-cym wykonać opisy ekspozycyjne. Prosimy dołączyć krótki biogram twórczo – zawodowy (maksymalnie jedna strona A4, czcionką min. 12 pt.), zdjęcie uczestnika i dane adresowe uczestników (adres do korespondencji, e-mail i nr telefo-nu), konieczne do udzielania informacji.

4. Otwarcie wystawy planowane jest w dniu 14 maja 2020 r., w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary Filia w Mirostowicach Dolnych. Termin otwarcia Wystaw zostanie potwierdzony do 30 kwietnia 2020.

5. Organizator oferuje możliwość wypożyczenia ekspozycji i pokazania w innych bibliotekach – zainteresowane osoby są proszone o kontakt

6. Informacje organizacyjne uczestnicy otrzymają e-mailem oraz przez www.mbp.zary.pl i www.bibliotekigminyzary.pl

7. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom i informator dokumentujący udział w Przeglądzie, który również będzie udostępniony w wersji elektronicznej.

8. Zwrot eksponatów – zależnie od prezentowania wystawy w innych bibliotekach – najpóźniej do końca stycznia 2021 roku.

Więcej informacji:

>> Zasady uczestnictwa

>> Oświadczenie


 Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP