Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

25 rocznica śmierci Anny Romańskiej

Data dodania: 28.02.2020

25 rocznica śmierci Anny Romańskiej

28 lutego 2020 r. minęła 25. rocznica śmierci Anny Romańskiej (1927-1995), absolwentki historii na Wydziale Humanistycznym UW (1952), która swoje zawodowe życie (1947-1991) związała z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego (BUW). Zatrudniła się tam już od II roku studiów, pracując kolejno w pięciu działach. W latach 1952-1953 ukończyła ponadto praktyki międzybiblioteczne I i II stopnia oraz kurs kartograficzny w bibliotekach: Jagiellońskiej, Uniwersyteckiej w Toruniu i Narodowej.

Takie przygotowanie pozwoliło jej zajmować stanowiska kierownicze i mieć wpływ na kształt organizacyjny BUW. Od 1956 r. wchodziła w skład dyrekcji BUW, początkowo jako sekretarz naukowy (1956-1960), potem jako wicedyrektor (1961-1984). W 1960 kierowała Oddziałem Czasopism, a w latach 1984-1991 pracowała w Oddziale Prac Naukowych. Inicjowała zmiany w zarządzaniu i strukturze BUW oraz sieci bibliotek zakładowych UW, a także w procesach gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.

Wiedza i osiągnięcia A. Romańskiej w zakresie organizacji bibliotek naukowych zostały docenione przez władze i środowisko. W efekcie, od 1960 do 1981 była sekretarzem Komisji ds. Bibliotek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a od 1969 do 1980 członkiem Sekcji ds. Zbiorów w Państw. Radzie Bibliotecznej. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych tych ciał, brała czynny udział w opracowaniu koncepcji specjalizacji zbiorów bibliotecznych oraz tworzenia bibliotek centralnych. W prasie fachowej publikowała artykuły na te tematy, m.in. Problematyka gromadzenia zbiorów w pracach Komisji ds. Bibliotek Rady Głównej Szkolnictwa. Wyższego (1970) czy Pierwszy akt prawny w zakresie specjalizacji działalności bibliotek naukowych (1974). Była też współautorką pracy Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980 (1998). Ponadto prowadziła działalność dydaktyczną w IBiIN UW, ODIN PAN, wykładała też na kursie dla bibliotekarzy dyplomowanych.

Od 1947 r. należała do SBP. Od 1951 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a następnie przewodniczącej Zarządu Koła Warszawskiego SBP. Działała w Komisji Gromadzenia Zbiorów ZG SBP (1962-1969). Była też aktywnym członkiem ZNP. Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Pracowników Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej (1973-1981, 1987-1991). Zorganizowała wówczas, wspólnie z SBP, dwie sesje naukowe nt. informacji naukowej i opracowała nowatorski raport ”Stan i potrzeby służb informacji naukowej”(1976).

E.S.-M.

Zob. też:
Tyszkowa Anna: Anna Romańska (1927 -1995). „Przegląd Biblioteczny”, 1995, z.1, s.106-108
Ćwiekowa Jadwiga, Zasadowa Hanna: Pasje reformatorskie w życiu bibliotekarskim Anny Romańskiej (1927-1995), w: Organizatorzy i inspiratorzy, Warszawa: Wydaw. SBP, 1997, s. 118-131 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; t.5)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP