Polecamy
Tomasz Książek 19,00 PLN 29,00 PLN

  Sieć jest dla mnie czy ja jestem dla sieci? To co pokazuje mi Internet jest tym czego... więcej >

Najnowsza oferta Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

Data dodania: 18.03.2020

Najnowsza oferta Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

Szanowni Czytelnicy,

Przygotowaliśmy pierwszy numer tegorocznej oferty Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Znajdziecie w niej informacje o publikacjach zwartych wydanych w 2019 r., periodykach, a także zapowiedzi prac, które ukażą się w I półroczu 2020 r. oraz tematykę oferty edukacyjnej SBP. Szczególnej uwadze polecam książki wydane w naszej czołowej serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”. Mam nadzieję, że bestsellerem okaże się opublikowana na przełomie 2019/2020 r. praca o zarządzaniu informacją, napisana przez kilkudziesięciu autorów – cenionych specjalistów bibliotekarstwa, informacji naukowej, bibliologii oraz praktyków. Jestem też przekonana, że nie umkną uwadze czytelnika pozycje wydane w innych seriach, w tym nowości na temat języków deskryptorowych, mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w nowoczesnej bibliotece, czy też o tematyce historycznej prezentujące: panoramę czasopism literackich dla młodych, dziedzictwo narodowe poza granicami Polski, skutki konfliktów zbrojnych na ziemiach polskich dla dóbr kultury narodowej.

Pragnę też poinformować Państwa, że nasze czasopisma naukowe, znajdujące się na liście publikacji rekomendowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z liczbą punktów 20 dla każdego tytułu) są już w systemie OJS, co umożliwia elektroniczny dostęp do bieżących i archiwalnych numerów. W 2019 r. zostały ponadto wydane dodatkowo, w języku angielskim: dwa numery tematyczne ZIN: „Nauka o informacji wobec otwartej nauki”, „Ilościowe badania informacji: metody, zastosowania, problemy” oraz numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego” zawierający teksty polskich autorów, ujęte w trzech grupach problemowych: przeobrażenia w zakresie informacji naukowej i bibliologii oraz nowych obszarów w jej badaniach; udział bibliotek i muzeów w zachowaniu dziedzictwa kulturowego; działalność bibliotek na potrzeby ich dziecięcych i młodzieżowych użytkowników. Są one dostępne pod adresem www.ojs.sbp.pl, a także na portalu www.czasopisma.sbp.pl i w Archiwum Cyfrowym SBP.

Zapraszam do lektury oraz składania zamówień.

Marta Lach,
Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

>> Oferta Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP (pdf) <<

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP