Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Magdalena Marzec - Lubelski Bibliotekarz Roku 2019

Data dodania: 20.03.2020

Magdalena Marzec - Lubelski Bibliotekarz Roku 2019

Miło nam poinformować iż Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 wybrała Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2019 - Magdalenę Marzec, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol (powiat biłgorajski). Laureatka promuje wizerunek nowoczesnego bibliotekarza, poszukuje nieustannie nowych metod promowania czytelnictwa, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na działalność instytucji. Pozyskane fundusze pochodzą m.in. z programów MKiDN, środków fundacji czy firm. W 2019 roku w bibliotece zostało zrealizowanych 11 projektów na ponad 90 000 zł. Magda Marzec aktywnie udziela się w życiu społecznym gminy, jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Tereszpol. Włącza się także w działania mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa. Stara się dostosowywać ofertę Biblioteki do potrzeb czytelników w każdym wieku.

Jest osobą kreatywną, otwartą na ludzi, ceniącą pracę zespołową. Skutecznie współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury oraz lokalnym środowiskiem, co ma pozytywny wpływa na funkcjonowanie i rozwój placówki.

Do konkursu zostały zgłoszone także:

 • Ewa Jarosiewicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznej
 • Katarzyna Kapek - nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
 • Grażyna Kratiuk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
 • Alicja Markowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu
 • Anna Pietuch – kierownik Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej, p.o. kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
 • Małgorzata Szabelska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach
 • Monika Szmeichel-Zarzeczna – kierownik Filii 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 pracowała w składzie:

 1. dr Renata Malesa – Wydział Politologii i Dziennikarstwa Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie – Przewodnicząca Kapituły
 2. Anna Biegalska – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek
 3. Artur Borzęcki – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek
 4. Marian Butkiewicz – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek
 5. Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie – sekretarz
 6. Anna Turkiewicz – Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Chełmie – członek
 7. Paweł Kordybacha – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek
 8. Emilia Tranda-Andrusiuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek
 9. Małgorzata Zińczuk – Zarząd Okręgu SBP w Lublinie – członek
 10. Danuta Zwolińska – Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Zamościu – członek

Zarząd Okręgu SBP w Lublinie


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP