Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Apel przewodniczącej SBP do posłów w sprawie tarczy antykryzysowej

Data dodania: 27.03.2020

 Apel przewodniczącej SBP do posłów w sprawie tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad uchwaleniem ustawy tarczy antykryzysowej. Ustawa ma objąć pomocą państwa przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa oraz samo zatrudnionych. W projekcie brak jest propozycji ochrony miejsc pracy i tarczy osłonowej dla zapewnienia kontynuacji działalności po zakończeniu stanu epidemii dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), które oprócz aktywności opartej na wolontariacie, prowadzą działalność wymagającą zatrudnienia etatowego personelu i zapewnienia ciągłości realizowanych zadań. Wiele takich organizacji działa w sektorze kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, edukacji. Podstawą finansową ich działalności są nie tylko darowizny i granty, ale także odpłatna działalność statutowa. Zwracam się z apelem, aby organizacje pozarządowe zatrudniające etatowych pracowników dla realizacji celów ważnych dla społeczeństwa zostały potraktowane w pakiecie tarczy antykryzysowej odpowiednio do oferty dla mikroprzedsiębiorstw. Najważniejsze sprawy to:

  1. możliwość pokrycia przez państwo składek na ZUS przez trzy miesiące
  2. możliwość otrzymania wsparcia na utrzymanie miejsc pracy, tj możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników i samozatrudnionych.

Łączę wyrazy poważania

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP