Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Stanowisko ZO w Sieradzu ws. zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Data dodania: 06.05.2011

Stanowisko ZO w Sieradzu ws. zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Stanowisko Zarządu Oddziału SBP w Sieradzu odnośnie propozycji łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury.

Pracownicy bibliotek publicznych powiatu sieradzkiego wyrażają swój niepokój i niezadowolenie z planowanych zmian w „Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”, w części dotyczącej łączenia bibliotek. Dotychczas obowiązujące ustawodawstwo nie dopuszczało takiej możliwości i, przynajmniej częściowo, ograniczało niefrasobliwą działalność niektórych samorządów w tej dziedzinie.

Proponowane zmiany pozwolą na łączenie bibliotek, nawet należących do różnych sieci i mających różne zadania statutowe. Możliwość ta zostanie z pewnością skwapliwie wykorzystana przez wielu zwolenników rzekomych oszczędności wynikających z połączenia placówek. Gdy liczba samorządów zainteresowanych połączeniem będzie rosnąć, liczba użytkowników tych hybrydowych placówek będzie spadać, ponieważ, jak świadczą przykłady z nieodległej przyszłości, za połączeniem nieuchronnie podążają: ograniczenia kadrowe, krótszy czas udostępniania zbiorów, oszczędności czynione w zakresie zakupu nowości wydawniczych i doskonalenia zawodowego kadry.

Całe środowisko bibliotekarzy włożyło wiele pracy i starań w zakresie poprawy bazy bibliotecznej, wyposażenia bibliotek, komputeryzacji, doskonalenia zawodowego. Wiele czasu poświęciliśmy na tworzenie komputerowych baz danych o zbiorach i organizację nowoczesnych wypożyczalni. Szkoda, by ten trud został w znacznej części zmarnowany. Niedobre doświadczenia z niewielkiej, na szczęście, liczby połączonych bibliotek powiatu sieradzkiego, opinie bibliotekarzy, którzy nie zdołali obronić swoich bibliotek, upoważniają nas, a nawet zobowiązują, do wyrażenia protestu odnośnie planowanych zmian.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Sieradzu
Janina Andryszczak


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP