Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Kultura w sieci – nowy program dotacyjny NCK

Data dodania: 04.04.2020

Kultura w sieci – nowy program dotacyjny NCK

Kultura w sieci to nowy program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 15 mln zł, uruchomiony z inicjatywy wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Jego celem jest z jednej strony wsparcie lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, działających w sektorze kultury, oraz złagodzenie skutków ograniczenia ich działalności, z drugiej – zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Ze środków programu mogą zostać finansowane:

  • projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury, np. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe;
  • wydarzenia kulturalne on-line oraz ich udostępnianie w sieci, wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  • udostępnianie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych, w tym serwisy internetowe lub aplikacje popularyzujące zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • strony www, gry internetowe, aplikacje mobilne z dziedziny kultury; wydawnictwa audio-video oraz e-booki i audiobooki.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach programu muszą być dystrybuowane w sieci nieodpłatnie w trakcie trwania projektu, jak też po jego zakończeniu. Wszystkie utwory, powstałe ze środków programu, będą też nieodpłatnie udostępniane innym podmiotom na licencji Creative Commons. 

Aplikować mogą:

  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • fundacje,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Czytaj więcej na >>stronie NCK


Redakcja

Grafika: NCK


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP