Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2019

Data dodania: 05.04.2020

 Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2019

Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP ma przyjemność poinformować, że Kapituła XI. edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę im. Stanisława Badonia na Bibliotekarza Roku 2019 dokonała wyboru laureatów - nagroda główna i cztery wyróżnienia - spośród dziesięciu nadesłanych wniosków. Nominowani to reprezentanci bibliotek publicznych, w tym siedem osób przynależy do SBP. Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
W myśl założeń Konkursu, który ma służyć prezentacji dokonań tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę przedstawiamy zarówno laureatów, jak i osoby nominowane z woj. zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2019 - Aldona Piaskowska dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze; wniosek: wójt Gminy Wałcz – Jan Matuszewski.

Dzięki Pani Aldonie Biblioteka w Karsiborze to miejsce, które nie tylko wspomaga rozwój intelektualny lokalnej społeczności, ale jest przyjazne i pomocne mieszkańcom - stanowi centrum życia kulturalnego gminy Wałcz. Osiągnięcia 2019 r. to: efektywna promocja biblioteki w mediach oraz współpraca z władzami samorządowymi i środowiskami lokalnymi; skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na działalność wydawniczą dotyczącą ziemi wałeckiej. Była również pomysłodawczynią i współrealizatorką wielu wydarzeń m. in.: V Wieczornicy Patriotycznej w skansenie w Zdbicach, w 74 rocznicę  zakończenia II wojny światowej (współpraca z Garnizonem Wałcz , Czaplineckim Ośrodkiem Kultury i grupą rekonstrukcyjną z Muzeum Wału Pomorskiego), VII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego w Iłowcu. Szerszy opis osiągnięć na portalu SBP.pl

Wyróżnieni:
 
Justyna Zofia Grzegorczyk - kustosz, kierownik Filii 12 (osiedle Morskie) Koszalińskiej Biblioteki Publicznej; wniosek: Koło 1 Koszalin OZ SBP –przewodnicząca Anna Wieczorek.

"Oczkiem w głowie” Pani Justyny jest popularyzująca czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W 2019 r. była inicjatorką i realizatorką różnych wydarzeń m.in.: "Miejskiego Święta Czytelnika Dziecięcego" (program i realizacja; wśród atrakcji były występy artystyczne dzieci oraz prezentacja humorystycznych filmików z bibliotekarkami filii Koszalińskiej Biblioteki); projektu „Roboteka” - cotygodniowych spotkań dla dzieci opartych na autorskim scenariuszu związanym z kodowaniem i programowaniem robotów Photon (nauka pracy w grupie, rozwijanie logicznego myślenia); cyklicznych spotkań w trakcie ferii i  wakacji (codzienne czterogodzinne zajęcia w oparciu o literaturę dziecięcą i młodzieżową); w Tygodniu Bibliotek - "Kosmicznej Nocy w Bibliotece" (autorka scenariusza całonocnego wydarzenia w Koszalińskiej Biblioteki, współautorka i realizatorka scenariuszy poszczególnych zabaw i atrakcji; autorka scenografii wydarzenia). Z pasją prowadzi Młodzieżowe Dyskusyjne Kluby Książki.

Krystyna Obara - kierownik Biblioteki Publicznej w Mirosławcu; wniosek: Burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik.

Pani Krystyna jest mocno angażowana w działalność na rzecz popularyzacji lokalnej historii. Wspomaga inicjatywy wydawnicze i popularyzuje publikacje dotyczące gminy Mirosławiec.  W 2019 r. była inicjatorką i organizatorką różnych wydarzeń m. in.: uroczystych obchodów 70-lecia Biblioteki w Mirosławcu podczas XXXI Henrykowskiego Spotkania Kulturalnego w Siemczynie, które było przyczynkiem prezentacji historii i dorobku artystycznego mieszkańców Mirosławca; spotkania motywacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z autorką książki "Tak Cię kocham" Aleksandrą Utracką-Skoczeń, które zaplanowane dla środowiska lokalnego przyciągnęło zainteresowanych z województw sąsiadujących; tematycznej wycieczki dla dzieci – użytkowników biblioteki - do Pałacu w Siemczynie  (życie w czasach baroku); spotkania z lokalną historią  dla społeczności wsi Łowicz.

Marcin Pierzchliński - bibliotekarz Białogardzkiej Biblioteki Publicznej; wniosek: zgłoszenie: Białogardzka Biblioteka Publiczna – dyrektor Anna Nowak.

Współpracując z lokalnymi mediami popularyzuje działalność Białogardzkiej Biblioteki: w Białogardzkiej Telewizji Kablowej realizuje program poświęcony bibliotecznym nowościom książkowym, w Radio Koszalin - zapowiada i relacjonuje spotkania Klubu Dyskusyjnego i wernisaży Izby Tradycji Regionalnej BBP. Prowadzi lekcje biblioteczne dla białogardzkich licealistów - przykładowe tematy: „Twórczość Olgi Tokarczuk”, „Książka w sztukach wizualnych”, „Architektura współczesnych bibliotek”. Moderator Dyskusyjnego Klubu Książki promującego ambitną literaturę oraz twórczość i działalność lokalnych twórców i animatorów kultury. Doświadczenia z prowadzenia Klubu prezentował w ramach Koszalińskiej Nocy Szkoleń. Ambasador projektu pod patronatem Biura Literackiego “Biblioteki z poezją” – utworzenia sieci bibliotek zainteresowanych promowaniem ambitnej literatury. 

Aldona Pietkiewicz – kierownik Filii 4 (osiedle Niebuszewo-Bolinko) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie; wniosek: Koło 3 Szczecin OZ SBP - Zarząd.

Misją Pani Aldony jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W 2019 r. zrealizowała 76 wydarzeń, spotkań autorskich, szkoleń komputerowych i akcji czytelniczych, w których uczestniczyło 892 czytelników. Wśród nich były m.in.:  cykle warsztatów czytelniczych - "Tajemnice słowiańskich bogów", "Łapy, pióra i rymów cała fura", "Wiem, jak korzystać z Internetu!", czy "Mój przyjaciel Kemushi" - spotkania skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami, które stały się podstawą starań o tytułu "Biblioteka przyjazna dla osób z autyzmem".  Autorka referatu "Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy? Propozycje przydatnych książek" w ramach wydarzeń projektu Koła 3 Szczecin OZ SBP "Z książką przeciwko przemocy" (dzieliła się doświadczeniem pracy z tekstem literackim w konkretnych sytuacjach problemowych). Moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki.

Osoby Nominowane  - bez nagród, ale wartymi uwagi  osiągnięciami w 2019 r.:

Teresa Ludwikowska – kierownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie; wniosek: Towarzystwo Miłośników Wilna i Byłych Kresów Wschodnich – prezes Anna Teresieńska.

Pani Teresa aktywnie działa na rzecz mieszkańców miasta i powiatu świdwińskiego inicjując i realizując liczne spotkania tematyczne. W 2019 r. była współorganizatorem m.in. Kaziuków Wileńskich i Zjazdów Kazimierzy, Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej, Konkursu Tradycji Wileńskich, Dnia Kultury Kresowej, Wieczoru pieśni legionowych i partyzanckich, Konkursu recytatorskiego “O złoty Szczebel Baszty”. Prowadzi kroniki działalności Biblioteki i Towarzystwa Miłośników Wilna i Byłych Kresów Wschodnich.
 
Barbara Markowska - starszy bibliotekarz, Filia 42 (osiedle Śródmieście) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie; wniosek: Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP - przewodnicząca Małgorzata Bartosik.

Pani Barbara w 2019 r. pozyskała dotacje z środków przeznaczonych dla NGO i zrealizowała następujące projekty edukacyjne: “Z książką przeciw przemocy”  -  spotkanie dla dorosłych „Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy? Propozycje przydatnych książek” i  dzieci z Małgorzatą Strękowska-Zaremba autorką książki „Dom nie z tej ziemi” (dotacja dla Koła 3 OZ SBP, program MikroDOTACJE UM Szczecin/Sektor 3); “Kryminalny Szczecin” - tematyczne spacery po Szczecinie śladami bohaterów powieści kryminalnych i legend miejskich z przewodnikiem i udziałem gości specjalnych - projekt zdobył I miejsce w konkursie Pozarządowy Szczecin organizowanym przez Urząd Miasta Szczecin/Sektor 3 i był prezentowany jako przykład dobrej praktyki w trakcie „BiblioLabu – spotkania bibliotekarzy woj. zachodniopomorskiego” (dotacja dla Koła 3 OZ SBP, program Społecznik Urzędu Marszałkowskiego WZ);   warsztatów dla bibliotekarzy "Bibliotekarz liderem lokalnej społeczności" (dotacja  dla Koła 3 OZ SBP, program Sektora 3 Szczecinie). Była członkinią zespołów organizacyjnych wydarzeń realizowanych przez Okręg Zachodniopomorski SBP: stoiska OZ SBP podczas XVIII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” (prezentacja szczecińskich bibliotek i bibliotekarzy), IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zach. (odpowiedzialna za współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, autorka referatu i współautorka tekstu do materiałów po sympozjum). 

Izabela Strzelecka – kustosz, Dział Pomorzoznawczy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; wniosek:  Koło 1 Szczecin OZ SBP– przewodnicząca Sylwia Matejek.

W 2019 r. Pani Iza aktywnie współpracowała z Fundacją „Ścieżkami Pomorza”, Kołem Repatriantów przy Zachodniopomorskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Biurem Dokumentacji Zabytków organizując spotkania, prelekcje, wycieczki.  Jest członkiem zespołu redakcyjnego Encyklopedii Pomorza Zachodniego pomeranica.pl (w 2019 r. redakcja ponad 60 haseł). Wystąpiła na Sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” z referatem: „Karl Kunze – szczeciński bibliotekarz miejski oraz dyrektor Królewskiej i Prowincjonalnej Biblioteki w Hanowerze”. 

Agnieszka Styczewska - kierownik Filii 14 (osiedle Podjuchy) Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczecinie; wniosek: Koło 3 Szczecin OZ SBP - Zarząd.

Pani Agnieszka ściśle współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami - placówkami oświatowymi, Radą Osiedla  Podjuchy,  Stowarzyszeniem  "Prawy  Brzeg Kultury", Grupą Plastyczna "Indygo". Wynikiem tego są liczne spotkania, wystawy, akcje popularyzujące czytelnictwo i warsztaty tematyczne. W ramach programu "Wspierania Rodziny" realizuje comiesięczne wystawy książek z zakresu socjologii, pedagogiki,  medycyny,  psychologii, ekonomii. Aktywnie włączyła się w działania na rzecz zachowania historii osiedla.  W 2019 r. zorganizowała  spacer z przewodnikiem (opowieść o miejscach i ludziach) i współtworzy bibliografię dotyczącą Podjuch.

Izebela Szczyż - starszy bibliotekarz, filia Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie; wniosek: Koło 17 Choszczno OZ SBP – przewodnicząca Wioletta Witkowska & Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie – dyrektor Anna Lewicka.

W 2019 r. aktywnie współpracowała z przedszkolami, szkołami oraz placówkami kulturalno-oświatowymi Choszczna, jak i całej gminy. Mimo, że prowadzi jednoosobową filię to była inicjatorką 28 wydarzeń edukacyjno-kulturalnych popularyzujących nie tylko czytelnictwo wśród młodzieży, ale także przedstawiających istotne problemy społeczne. Były to przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym: „Maraton Pisania Listów” Amnesty International w obronie praw człowieka, czy "Dzień z Internetem" i "Tydzień z Internetem" (Get Online Week). Ponadto wpierając działalność Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Orange poprowadziła akcję „Poznaj Marię –dziewczynkę, która lubi mieć plan”, mającą na celu budowanie świadomości młodzieży na temat autyzmu. Angażowała społeczności szkolne do udziału w ogólnopolskich wydarzeniach tj.: „Tydzień Bibliotek”, „Noc Bibliotek”, czy „Narodowe Czytanie”. Była również organizatorką akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim, a dzięki podjęciu współpracy z Fundacją Humanity in Action Polska, Filia Publiczna pozyskała książki w ramach przedsięwzięcia „O osobach z niepełnosprawnościami”. Realizuje ogólnopolski program "Uczymy dzieci programować”, gdzie łączy zadania projektowe z głośnym czytaniem tematycznie dobranej literatury oraz z wiedzą regionalną. Regularnie prowadziła także zajęcia propagujące poprawną polszczyznę i dbałość o kulturę słowa („Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”) oraz warsztaty motywacyjne w ramach „Międzynarodowego Dnia Kropki”. Dzięki współpracy z bibliotekami: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i 12 Brygady Zmechanizowanej współorganizowała „Szkolny konkurs recytatorski”.


Oprac.: MaraKu
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP