Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

10 rocznica śmierci Danuty Stępniewskiej

Data dodania: 06.04.2020

10 rocznica śmierci Danuty Stępniewskiej

6 kwietnia 2020 r. minęła 10. rocznica śmierci Danuty Stępniewskiej (1916-2010), łączniczki w Powstaniu Warszawskim, bibliotekarki, kierowniczki Biblioteki Instytutu Ekonomiki Rolnej (obecnie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy) w latach 1948-1978.
Urodzona w Charkowie, gimnazjum skończyła w Warszawie, w 1939 r. uzyskała tytuł magistra filozofii z zakresu historii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1941 r. wstąpiła do ZWZ. Jako łączniczka Biura Studiów Wywiadu Przemysłowego oddziału II KG ZWZ/AK i sanitariuszka, pod pseudonimami „Niusia” i „Ania”, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Za zasługi wojenne otrzymała m.in. Krzyż Armii Krajowej i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Jako wieloletnia kierowniczka Biblioteki Instytutu Ekonomiki Rolnej przyczyniła się do stałego wzrostu księgozbioru, służyła radą i pomocą pracownikom naukowym w zdobywaniu źródeł do publikacji. Zainicjowała opracowanie bibliografii prac wydawanych przez pracowników Instytutu: Instytut Ekonomiki Rolnej. Bibliografia 1950-1965; 1966-1974; 1975-1979. Współredagowała też publikacje bibliograficzne z zakresu ekonomiki rolnej z pozostałych ośrodków w kraju, również po przejściu na emeryturę, aż do 2004 r.
Należała do  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w latach 1959-1966 była sekretarzem redakcji „Bibliotekarza”, zaś w latach 1979-2002 członkiem i sekretarzem Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego przy Oddziale Warszawskim SBP. Była członkiem Kolegium Redakcyjnego jedenastu tomów serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, pisała biogramy do tej serii oraz hasła do Słownika pracowników książki polskiej. Suplement II. Otrzymała Honorową Odznakę SBP i medal „W dowód uznania”. Była członkiem Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego.

D.J.

Zob. też:
Dąbrowski Przemysław, Kulesza-Kurowska Janina, Materska Bożena: Danuta Stępniewska (1916-2010). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012, s. 183-196. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; 12)
Materska Bożena: Stępniewska Danuta Henryka. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 248-249. (Nauka-Dydaktyka-Praktyka ; 171)
Jagielska Janina: Danuta Stępniewska (23.01.1916-6.04.2010).”Bibliotekarz” 2010, nr 7/8, s. 42-43
Spis powstańczych biogramów: Danuta Stępniewska. [dostęp: 04.01.2020].  https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/danuta-stepniewska,42561.html
Kowalik Natalia: Archiwum historii mówionej: Danuta Stępniewska „Niusia”. [online] [dostęp: 04.01.2020]. https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/danuta-stepniewska,1916.html
Stępniewska Danuta: Meldunki miesięczne wywiadu przemysłowego KG ZWZ/AK 1941-1944. Aneks: Szefowie, kierownicy i współpracownicy. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Edukacji i Współpracy z Zagranicą, 2010


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP