Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

XXVI edycja Nagrody im. Anny Platto

Data dodania: 07.04.2020

XXVI edycja Nagrody im. Anny Platto

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłaszają nabór do
XXVI edycji Nagrody im. Anny Platto.

Do Nagrody należy zgłaszać osoby wyróżniające się w pracy na rzecz upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży bibliotek publicznych województwa lubelskiego.

Wniosek z uzasadnieniem mogą zgłaszać biblioteki powiatowe, ogniwa SBP, organizatorzy bibliotek, instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami oraz sami zainteresowani kandydaci z rekomendacją. Wniosek w formie wydruku oraz w formie elektronicznej powinien zawierać opis realizowanych form pracy w roku kulturalno-oświatowym, zasługi/dokonania kandydata/-ki, materiały prezentujące działalność kandydata/-kę, których dobór należy do decyzji wnioskodawcy, zgodę na upowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie do 30 kwietnia 2020 r.  Ze względu na pandemię jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w zasadach wyłaniania Laureatki. Komisja Nagrody nie będzie w tym roku hospitować prowadzonych zajęć, obawiamy się, że nie będzie to możliwe z wielu względów. Dlatego też kierujemy gorąca prośbę do przygotowujących zgłoszenia kandydatek aby opisy ich działalności były wyczerpujące, aby przynajmniej jedno, wybrane działanie było opisane szczegółowo i został dołączony scenariusz tego działania wraz z dokumentacją fotograficzną z wcześniejszych zajęć. Komisja wyłoni Laureatkę wyjątkowo w tym roku na podstawie przesłanego wniosku wraz z uzasadnieniem, zrealizowanego planu pracy za rok 2019 i opisu prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci.

Uhonorowanie Laureatki XXVI edycji Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 7 sierpnia 2020 r.

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości wzięcia udziału w tegorocznej edycji Nagrody i zgłaszanie Koleżanek i Kolegów.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 20-950 Lublin, Narutowicza 4, dzim.lublin@wp.pl.

Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie tel. 81-528-74-20.

Więcej informacji na stronie >> WBP w Lublinie


 Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP