Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

"Bibliotekarstwo" pod red. A. Tokarskiej (ebook) - do kupienia w sklepie SBP

Data dodania: 08.04.2020

"Bibliotekarstwo" pod redakcją naukową Anny Tokarskiej, wydane kilka lat temu przez Wydawnictwo SBP doczekało się wersji elektronicznej. Ten liczący ponad 700 stron podręcznik do nauki zawodu dla studentów i pracowników bibliotek jest już dostępny w formacie PDF do kupienia w sklepie SBP.

Polecamy!

Ze wstępu:

Monografia adresowana jest do bibliotekarzy praktyków, studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studiów kształcących bibliotekarzy na kierunkach odwołujących się do dorobku bibliologii i informatologii, a także do osób dokształcających się w zakresie bibliotekarstwa i zainteresowanych tą tematyką. Do tej pory ukazało się niewiele syntez z tego zakresu mających charakter naukowy, wśród całościowych można wymienić dwie: Bibliotekarstwo naukowe pod red. Adama Łysakowskiego (1956) oraz dwukrotne wydanie Bibliotekarstwa pod red. prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego (1994, 1998). Obecna edycja opracowana została przez liczny zespół Autorów, reprezentujących nie tylko Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, ale także zatrudnionych w wielu ośrodkach od Krakowa po Gdańsk: bibliotekarzy i bibliotekoznawców, teoretyków i praktyków zawodu, specjalistów dyscypliny, z myślą o bibliotekarzach oraz studentach. Zaplanowana jest jako kompendium wiedzy, które w lapidarny i motywujący do dalszych, samodzielnych poszukiwań sposób umożliwi uzyskanie odpowiedzi na temat aktualnego stanu bibliotekarstwa, ale także kierunków jego rozwoju w przyszłości. Wśród omawianych zagadnień wiele dotyczy wypracowanych już norm, zasad i standardów bibliotecznych, niektóre jednak nadal są omawiane w środowisku bibliotekarskim, zatem prezentowane tu opinie są stanowiskiem ich Autorów.

 

>> Kup teraz (PDF) <<


Spis treści:

Moduł I Podstawy wiedzy o bibliotece

I.1 Biblioteka w przestrzeni informacyjnej (Anna Tokarska)
I.2 Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek i działalności informacyjnej (Diana Pietruch-Reizes)
I.3 Typologia i misja bibliotek w kontekście historycznym (Anna Tokarska)
I.4 Biblioteka w systemie kultury (Teresa Wilkoń)
I.5 Bibliotekarstwo a bibliotekoznawstwo, bibliologia i informatologia (Elżbieta Gondek)
I.6. Metody badań ogólnie stosowane i szczegółowe (Elżbieta Gondek)

Moduł II Organizacja i zarządzanie zasobami

II.1 Polityka gromadzenia i selekcja zbiorów (Grażyna Tetela)
II.2 Zbiory specjalne (Maciej Matwijów)
II.3 Digitalizacja zbiorów bibliotecznych (Remigiusz Lis)
II.4 Biblioteki cyfrowe (Remigiusz Lis)
II.5 Ochrona i konserwacja zbiorów (Agnieszka Bakalarz)
II.6 Narodowy zasób biblioteczny (Leonard Ogierman)


Moduł III Organizowanie informacji w bibliotece

III.1 Opis bibliograficzny dokumentów wg ISBD. Struktura rekordu bibliograficznego w formacie MARC 21 (Jolanta Szulc)
III.2 Opis bibliograficzny obiektów cyfrowych. Metadane. Struktura rekordu w formacie Dublin Core (Jolanta Szulc)
III.3 Hasła wzorcowe opisu bibliograficznego. Struktura kartoteki haseł wzorcowych (Teresa Dębicka)
III.4 Opracowanie rzeczowe zbiorów bibliotecznych (Wiesław Babik)
III.5 Klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne (Barbara Sosińska-Kalata)
III.6 Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (Barbara Sosińska-Kalata)
III.7 Języki haseł przedmiotowych. Katalogowanie przedmiotowe (Anna Tokarska)
III.8 Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (Jadwiga Sadowska)
III.9 Język haseł przedmiotowych KABA (Przemysław Ćwikowski)
III.10 Przyszłość języków informacyjnych (Jadwiga Woźniak-Kasperek)


Moduł IV Organizowanie dostępu do informacji

IV.1 Technologie informacyjne w bibliotece (Jerzy Reizes-Dzieduszycki)
IV.2 Nowe media w bibliotece (Agnieszka Koszowska)
IV.3 Systemy biblioteczne – w kierunku integracji dostępu do informacji (Izabela Swoboda)
IV.4 Wyszukiwanie informacji w Internecie (Arkadiusz Pulikowski)
IV.5 Współpraca w zakresie tworzenia i udostępniania źródeł informacji (Renata Frączek, Izabela Swoboda)


Moduł V Usługi biblioteczne i użytkownicy bibliotek

V.1 Działalność usługowa bibliotek (Agnieszka Łakomy)
V.2 Działalność wydawnicza bibliotek (Jolanta Gwioździk)
V.3 Jakość w działalności bibliotek (Beata Żołędowska-Król)
V.4 Udostępnianie zbiorów (Anna Tokarska)
V.5 Czytelnictwo i jego badania (Małgorzata Gwadera)
V.6 Pedagogika biblioteczna (Hanna Langer)
V.7 Edukacja medialna i informacyjna (Małgorzata Gwadera, Katarzyna Tałuć)


Moduł VI Zarządzanie biblioteką i jej wizerunkiem

VI.1 Zarządzanie strategiczne biblioteką (Joanna Kamińska)
VI.2 Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy (Artur Jazdon, Maria Wojcińska)
VI.3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece (Joanna Kamińska)
VI.4 Marketing biblioteczny (Beata Żołędowska-Król)
VI.5 Zawód i ramy kształcenia bibliotekarzy. Nowe role bibliotekarza (Grażyna Tetela)
VI.6 Etyka biblioteczna i informacyjna (Zdzisław Gębołyś)
VI.7 Projektowanie bibliotek (Anna Walczak)


Bibliografia: encyklopedie, słowniki, czasopisma (Marlena Gęborska)
Serwisy internetowe (Anna Tokarska)
Angielsko-polski słownik (Jacek Tomaszczyk)
Indeks osób (Marlena Gęborska)
Indeks przedmiotowy (Marlena Gęborska)


 Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP