Polecamy
Katarzyna Slany 36,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Nagrody Złoty Ekslibris i Superekslibris

Data dodania: 06.05.2011

11 maja 2011 roku o godz. 12.00 wręczone zostaną Nagrody Złoty Ekslibris i Superekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, sala konferencyjna II p.). Patronat honorowy nad 19. edycją konkursu objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Jury, pod przewodnictwem Dyrektor WiMBP Barbary Czajki, dokonało wyboru książek - laureatek spośród 26 tytułów publikacji nominowanych do Nagrody. W kategorii Najlepsza książka o Łodzi zwyciężyła publikacja: "Łódź 1914: kronika oblężonego miasta", której autorem jest Krzysztof R. Kowalczyński. Książkę wydał Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński. W kategorii Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej zwyciężyła publikacja "Moje Gorzkowice" autorstwa Cezarego Graczykowskiego. Książkę wydała Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach. W kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej jury przyznało Nagrodę dwóm publikacjom: "Kościoły Archidiecezji Łódzkiej: nasze dziedzictwo. T.1" z tekstem Urszuli Kurz, z fotografiami Wojciecha Zdunka oraz "Kościoły Diecezji Łowickiej: nasze dziedzictwo" z tekstem Stanisława Poniatowskiego, Urszuli Kurz, Justyny Sikorskiej, Joanny Ecker-Ciemny, Stanisława Poniatowskiego, z fotografiami Wojciecha Zdunka. Oba wydawnictwa albumowe wydało Studio Plus Marka Pawłowskiego w Bydgoszczy. O przyznaniu Nagrody w tej kategorii dwóm tytułom zadecydowała łączącą obie publikacje tematyka, szata edytorska, wydawnictwo oraz zespół redakcyjny, w tym wspólny autor fotografii. Z powodu braku nominacji, jury nie przyznało Nagrody Złoty Ekslibris w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi.

Po raz drugi w historii konkursu zostanie wręczona Nagroda Superekslibris. Za rok 2010 jury przyznało to wyróżnienie profesorowi Tadeuszowi Olejnikowi z Wielunia - za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej oraz czasopismu "Wędrownik", kwartalnikowi krajoznawczemu PTTK w Łodzi - za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej i Łodzi. Od 10 do 24 maja 2011 r. w holu wystawowym Biblioteki będzie czynna ekspozycja prezentująca publikacje nagrodzone i nominowane do Nagrody Złoty Ekslibris oraz laureatów Nagrody Superekslibris za rok 2010.

Serdecznie zapraszamy!


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP