Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Karol Baranowski

Małopolski Bibliotekarz Roku 2019

Nauczyciel – bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej m. Hugona Kołłątaja i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
11 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

K. Baranowski pełni funkcję kierownika Wypożyczalni Zbiorów, przewodniczącego Komisji selekcji zbiorów oraz członka Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. Jest też inicjatorem, pomysłodawcą i realizatorem innowacyjnych projektów edukacyjno - czytelniczych z wykorzystaniem  technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz pracy z aplikacjami na tablety i smartfony. Dzięki autorskiemu projektowi Wykorzystanie technologii Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości w instytucjach kultury został stypendystą MKiDN w kategorii Stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w ramach którego przeprowadził szkolenia ponad 300 bibliotekarzy we wszystkich publicznych bibliotekach wojewódzkich w Polsce.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Autorskie projekty K. Baranowskiego znacząco rozszerzyły ofertę edukacyjną Biblioteki. W 2019 r. zrealizował:

  • zajęcia Kosmos w bibliotece będące połączeniem merytorycznej prezentacji budowy Układu Słonecznego z multimedialnymi narzędziami: interaktywnym quizem, aplikacjami z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością;
  • lekcje biblioteczne dot. korzystania z katalogu bibliotecznego poprzez grę opartą w całości na kodach QR (ang. Quick Response).
  • 3 biblioteczne gry miejskie - dwie dla ponad dwustu uczniów z USA, Ukrainy, Litwy i Białorusi  dostarczające oprócz zabawy, informacji nt. lokalnej historii, tradycji i wydarzeń, przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Oświaty Polonijnej oraz jedna pt.: Tropiciele tajemnic Proszowic.
  • udział w Małopolskich Dniach Rodziny i przygotowanie stoiska Biblioteki, na którym można było wirtualnie zwiedzać Małopolskę, wziąć udział w interaktywnym quizie oraz używając aplikacji Quiver ożywić kolorowanki.
  • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli m. in. na temat tworzenia i organizacji gier miejskich Gamifikacja w nauczaniu oraz Technologie Informacyjno-Edukacyjne w nauczaniu.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

Jako członek Stowarzyszenia LABIB jest koordynatorem regionalnym ogólnopolskiego programu wymiany bibliotekarzy Praktyka dla praktyka. W listopadzie 2019 r.,  współorganizował też spotkanie pt.: BiblioLAB Gorlice — biblioteka, miejsca, ludzie, inspiracje. Brał udział w organizacji Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych. Wygłosił  prelekcję podczas jubileuszowej konferencji Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddz. w Krakowie: Dwadzieścia lat minęło w bibliotece. Przeprowadził warsztaty nt. zastosowania nowych technologii podczas 12 Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu. Jest też aktywnym członkiem SBP. Prowadzi bloga pod adresem www.charliethellibrarian.com, gdzie opisuje swoje doświadczenia w pracy i promuje zawód bibliotekarza. Był współorganizatorem akcji Odjazdowy Bibliotekarz w Krakowie.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

W 2014 r. był jednym z projektantów pierwszej gry miejskiej, zorganizowanej przez PBW pt. Droga do wolności. Piłsudski w Krakowie. Sukces gry stał się impulsem do tworzenia kolejnych. K. Baranowski przeprowadził ich już kilkadziesiąt.
W 2016 r., w ramach programu Polska pomoc organizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, pojechał jako wolontariusz na miesiąc do Etiopii. Przeszkolił tam ok. 300 członków kadry pedagogicznej  nt.skutecznej nauki czytania oraz podstaw prowadzenia i zarządzania bibliotekami szkolnymi.

Cechy osobowościowe

K. Baranowski wykonuje swój zawód z pasją i zaangażowaniem. Jest kreatywny, chętnie podejmuje nowe zadania, nie boi się wyzwań. Otwarty na drugiego człowieka, ciekawy świata, pełen empatii, dobrze współpracuje w grupie. Posiada duże zdolności  integrowania i motywowania zespołu. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP