Polecamy

Anna Giniewska

Lubuski Bibliotekarz Roku 2019

Nauczyciel – bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej  Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

wykształcenie: wyższe pedagogiczne
13 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

A. Giniewska pracuje w Dziale Udostępniania Zbiorów jako animatorka czytelnictwa i biblioterapeuta. Wprowadziła na polski grunt nową metodę pracy w bibliotece, tzw. tablicę flanelową (Flannel Board Story), przy pomocy której prowadzi warsztaty pn. Flanelowe Opowieści (Storytime). Usprawniła system rejestracji zgłoszeń na warsztaty prowadzone w Bibliotece. Z jej inicjatywy Biblioteka oferuje tematyczne zestawy książek na szkoleniach dla nauczycieli. Jako Członek Rady Literackiej Fundacji ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom", poleca książki rekomendowane do zamieszczenia w Przewodniku po Dobrych Książkach.
Aktywnie promuje bibliotekę i jej działania na FB i Instagramie oraz w lokalnych mediach: TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio Gorzów, Gazeta Lubuska, Bibliotekarz Lubuski.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Niektóre z szeroko zakrojonych działań A. Giniewskiej wykraczają nawet poza granice Polski. Należy do nich międzynarodowa akcja czytelnicza pt. Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie, która w 2019 r. (IV edycja) zgromadziła 991 placówek oświatowych w Polsce oraz 14 na świecie. W r. szk. 2018/2019, A. Giniewska zrealizowała też kolejną edycję programu czytelniczego pt. Czytanie na drugie śniadanie, skierowanego do żłobków, przedszkoli i klas 0, w którym wzięło udział ok. 2 tys. dzieci z 12 przedszkoli woj. lubuskiego. Przeprowadziła w Bibliotece i poza nią liczne warsztaty biblioteczne dla ok. 650 dzieci i nauczycieli. Współpracując ze środowiskiem lokalnym, zorganizowała m.in. Noc Bibliotek (Schronisko Azorki, Harcerze), wystawę Matematyka jest wszędzie (prezentacja prac uczniów gorzowskich szkół), czy zbiórkę książek dla szpitali w ramach programu "Zaczytani".  Ponadto od lat realizuje ze szkołami całoroczne warsztaty zachęcające do czytania pt. CzytAnia w szkole. W 2019 r. uczestniczyło w nich ok. 640 uczniów. W audycji radiowej "Biblioteka Radia Zachód" omawia książki dla dzieci. Wykorzystując swoje kompetencje zrealizowała w gorzowskich przedszkolach program biblioterapeutyczny, wzmacniający u dzieci poczucie własnej wartości.
W 2019 r. została wyróżniona przez Fundację ABCXXI CPCD w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" w r. szk. 2018/2019. Była też  nominowana przez Gazetę Lubuską do tytułu "Osobowość Roku 2018".

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego    

Jako lubuski lider kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" i koordynator lubuskich Klubów Czytających Rodzin, w ramach programu Rodzinne Czytanie Fundacji ABCXXI CPCD, przeprowadziła w 2019 r., badania naukowe nt. roli gorzowskich KCR w kształtowaniu kultury czytelniczej. Praca czeka na publikację w Wyd. Nauk. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Prowadziła szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na podstawie autorskiego programu biblioterapeutycznego dla dzieci pt. Każdy inny, wszyscy równi, który uczył wzajemnej tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka, bez względu na pochodzenie, płeć, religię, wygląd, kulturę. Była współautorką projektu pt. Zagraj w historię, wspierającego edukację historyczną oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej jako atrakcyjnego miejsca nauki i zabawy. Działanie zostało zrealizowane we współpracy z IPN dla uczniów z 14 szkół z woj. lubuskiego. Od 2016 r. prowadzi profil na FB CzytAnia, gdzie promuje zawód bibliotekarza.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

Przez 5 lat prowadziła KCR Przystanek Czytankowo. Dzięki niej w woj. lubuskim powstało 9 kolejnych KCR. Odznaczona Medalem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za działania na rzecz biblioterapii. Zdobywczyni 2 nagród w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" w l. 2014 - 2018 oraz 3 wyróżnień w l. 2013 - 2017. W 2018 r. nagrodzona przez Zarząd Woj. Lubuskiego za działania na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Cechy osobowościowe

Ciekawość, wiodąca cecha osobowości A. Giniewskiej, prowadzi ją w różne strony, cały czas na nowo inspirując do działania. Jest profesjonalna, kreatywna i entuzjastycznie nastawiona do wszystkiego co ją otacza. Wykracza poza schematy. Dzięki otwartości bardzo szybko potrafi nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. W realizację projektów wkłada całe serce udowadniając, że bez wsparcia finansowego można równie skutecznie promować czytelnictwo.


 


 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP