Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Bożena Iwan

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2019

Z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
       
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
44 lata  pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Dzięki B. Iwan oferta czytelnicza MBP w Kielcach została rozszerzona o zbiory e-booków i zbiory specjalne. Kandydatka wspierała też działania związane z powstaniem nowej strony internetowej i sprawnym funkcjonowaniem Systemu Bibliotecznego MATEUSZ oraz zajmowała się promocją Biblioteki, jej działalności i osiągnięć w mediach lokalnych, społecznościowych i w środowisku lokalnym. To ostatnie zadanie realizowała poprzez szeroko zakrojoną współpracę z bibliotekami, szkołami, klubami, stowarzyszeniami, fundacjami, wydawnictwami oraz innymi lokalnymi instytucjami, m.in.: WBP w Kielcach, bibliotekami szkolnymi, klubami seniora, Stowarzyszeniem Bezpieczny Dom, Akademią Kreatywności, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Historii Kielc, Domem Kultury „Zameczek”, Stowarzyszeniem „Larix”, Fundacją Szansa dla Niewidomych, Wydawnictwem Literatura, księgarnią Tak Czytam, czy Kieleckim Oddziałem Związku Literatów Polskich.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

B. Iwan dbała, aby usługi biblioteczne zaspokajały potrzeby różnych grup użytkowników, w tym osób specjalnej troski przez wspieranie działań z zakresu biblioterapii, usługę książka na telefon, czy prezentacje sprzętu specjalnego. Koordynowała  też prace związane z udziałem Biblioteki w imprezach miejskich, m.in.: w Jarmarku Wielkanocnym i Bożonarodzeniowym, Pikniku Retro,  Festynach Rodzinnych na osiedlach Herby i Uroczysko oraz Święcie Kielc. Organizowała z Urzędem Miasta Kielce i Fundacją im. Wacława Felczaka i Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej; z Fundacją "Zatrzymać Czas" imprezy informacyjno-edukacyjne o tematyce ekologicznej w ramach kampanii "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!"; przygotowywała z firmą Golenmark prezentację Kodeksu Leonarda da Vinci.
W Bibliotece odpowiadała za organizację XVI Konkursu Plastycznego Zabawki w literaturze, warsztatów Zabawka i książka oraz imprez przygotowanych w ramach akcji ogólnopolskich: Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, 60+Kultura, Narodowe Czytanie, Mała Książka – wielki człowiek. Koordynowała i nadzorowała przygotowanie spotkań autorskich, wystaw, akcji "Uwolnij książkę"  w filiach bibliotecznych i w różnych punktach miasta. Wszystkie te działania mające na celu rozwój czytelnictwa, promowanie kultury, książki i biblioteki, podjęte w 2019 r., przyniosły wymierne efekty w postaci wzrostu ilości czytelników (do 21218 osób), wypożyczeń (do 595114 wol.) i odwiedzin (do 318875 użytkowników). W 660 zorganizowanych imprezach wzięło udział 13481 osób.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

B. Iwan zainicjowała współpracę z Centrum Usługowym CODA i oddelegowała grupę bibliotekarzy na Kurs Polskiego Języka Migowego (dofinansowanie z PFRON), aby rozszerzyć usługi Biblioteki dla środowiska osób głuchych; podjęła też współpracę z Miejskim Urzędem Pracy i Uniwersytetem J. Kochanowskiego w Kielcach w zakresie organizacji staży i praktyk bibliotekarskich. W ramach wymiany doświadczeń prezentowała działalność MBP oraz sprzęt specjalistyczny dla osób z dysfunkcją wzroku podczas wizyty studyjnej bibliotekarzy z powiatu oświęcimskiego.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

W 2005 r. B. Iwan otrzymała Nagrodę Prezydenta Kielc III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, a w 2009 r. przyznano jej odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia działalności bibliotek publicznych w Regionie Świętokrzyskim.

Cechy osobowościowe

Umiejętność pracy w zespole, nawiązywania nowych kontaktów, współpracy z władzami samorządowymi i różnymi instytucjami, zdobywania sponsorów, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, zaangażowanie, profesjonalizm. 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP