Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Bożena Iwan

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2019

Z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
       
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
44 lata  pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Dzięki B. Iwan oferta czytelnicza MBP w Kielcach została rozszerzona o zbiory e-booków i zbiory specjalne. Kandydatka wspierała też działania związane z powstaniem nowej strony internetowej i sprawnym funkcjonowaniem Systemu Bibliotecznego MATEUSZ oraz zajmowała się promocją Biblioteki, jej działalności i osiągnięć w mediach lokalnych, społecznościowych i w środowisku lokalnym. To ostatnie zadanie realizowała poprzez szeroko zakrojoną współpracę z bibliotekami, szkołami, klubami, stowarzyszeniami, fundacjami, wydawnictwami oraz innymi lokalnymi instytucjami, m.in.: WBP w Kielcach, bibliotekami szkolnymi, klubami seniora, Stowarzyszeniem Bezpieczny Dom, Akademią Kreatywności, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Historii Kielc, Domem Kultury „Zameczek”, Stowarzyszeniem „Larix”, Fundacją Szansa dla Niewidomych, Wydawnictwem Literatura, księgarnią Tak Czytam, czy Kieleckim Oddziałem Związku Literatów Polskich.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

B. Iwan dbała, aby usługi biblioteczne zaspokajały potrzeby różnych grup użytkowników, w tym osób specjalnej troski przez wspieranie działań z zakresu biblioterapii, usługę książka na telefon, czy prezentacje sprzętu specjalnego. Koordynowała  też prace związane z udziałem Biblioteki w imprezach miejskich, m.in.: w Jarmarku Wielkanocnym i Bożonarodzeniowym, Pikniku Retro,  Festynach Rodzinnych na osiedlach Herby i Uroczysko oraz Święcie Kielc. Organizowała z Urzędem Miasta Kielce i Fundacją im. Wacława Felczaka i Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej; z Fundacją "Zatrzymać Czas" imprezy informacyjno-edukacyjne o tematyce ekologicznej w ramach kampanii "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!"; przygotowywała z firmą Golenmark prezentację Kodeksu Leonarda da Vinci.
W Bibliotece odpowiadała za organizację XVI Konkursu Plastycznego Zabawki w literaturze, warsztatów Zabawka i książka oraz imprez przygotowanych w ramach akcji ogólnopolskich: Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, 60+Kultura, Narodowe Czytanie, Mała Książka – wielki człowiek. Koordynowała i nadzorowała przygotowanie spotkań autorskich, wystaw, akcji "Uwolnij książkę"  w filiach bibliotecznych i w różnych punktach miasta. Wszystkie te działania mające na celu rozwój czytelnictwa, promowanie kultury, książki i biblioteki, podjęte w 2019 r., przyniosły wymierne efekty w postaci wzrostu ilości czytelników (do 21218 osób), wypożyczeń (do 595114 wol.) i odwiedzin (do 318875 użytkowników). W 660 zorganizowanych imprezach wzięło udział 13481 osób.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

B. Iwan zainicjowała współpracę z Centrum Usługowym CODA i oddelegowała grupę bibliotekarzy na Kurs Polskiego Języka Migowego (dofinansowanie z PFRON), aby rozszerzyć usługi Biblioteki dla środowiska osób głuchych; podjęła też współpracę z Miejskim Urzędem Pracy i Uniwersytetem J. Kochanowskiego w Kielcach w zakresie organizacji staży i praktyk bibliotekarskich. W ramach wymiany doświadczeń prezentowała działalność MBP oraz sprzęt specjalistyczny dla osób z dysfunkcją wzroku podczas wizyty studyjnej bibliotekarzy z powiatu oświęcimskiego.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

W 2005 r. B. Iwan otrzymała Nagrodę Prezydenta Kielc III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, a w 2009 r. przyznano jej odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia działalności bibliotek publicznych w Regionie Świętokrzyskim.

Cechy osobowościowe

Umiejętność pracy w zespole, nawiązywania nowych kontaktów, współpracy z władzami samorządowymi i różnymi instytucjami, zdobywania sponsorów, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, zaangażowanie, profesjonalizm. 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP