Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Ewa Kmiecik-Wronowicz

Śląski Bibliotekarz Roku 2019

St. kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
 
wykształcenie: wyższe, humanistyczne (historia)
45 lat pracy w bibliotece


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W 2019 r., dzięki wieloletnim staraniom E.Kmiecik-Wronowicz, zakończono prace przy budowie nowej siedziby MBP. Czytelnicy otrzymali nowoczesny budynek (ok. 1900 m kw.), wyposażony w self-check do samoobsługowej rejestracji wypożyczeń i zwrotów, wrzutnię całodobową, książkomat, wi-fi, czytniki e-booków, gry, konsole oraz usługi małej poligrafii. To pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną, informacyjną i kulturalną biblioteki. O nowym budynku i rozszerzonych możliwosciach MBP kandydatka zamieszczała informacje w lokalnej prasie oraz mediach społecznościowych.
W 2019 r. MBP otrzymała wyróżnienie Starosty Bielskiego w konkursie Zarządu Oddziału SBP w Bielsku-Białej oraz Książnicy Beskidzkiej "Biblioteka Roku 2018/2019".

Działania na rzecz  użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Planując działalność MBP kandydatka stara się zaspokajać potrzeby mieszkańców miasta oraz regionu i potrafi na te cele zdobywać pozabudżetowe środki. Służą one m.in. do uzupełniania  bogatego księgozbioru, z którego rocznie korzysta ponad 11 tys. osób.
Dzięki jej inicjatywie różnorodna oferta regionalna powstaje we współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami kultury. W MBP organizowane są spotkania autorskie, Poranki w bibliotece, warsztaty, wykłady, wystawy, itp., podczas których prezentowana jest lokalna twórczość. W 2019 r. odbyło się 1224 takich spotkań i wzięło w nich udział ponad 18 tys. osób.
Dążąc do rozszerzenia usług bibliotecznych E. Kmiecik-Wronowicz powołała w bibliotece Akademię Pięknego Czasu służącą integracji seniorów z młodzieżą. Działania APC w minionym roku były imponujące: ponad 320 zapisanych osób oraz 500 rozmaitych aktywności dla 5 tys. uczestników. Z kolei dla dzieci utworzyła Akademię Bibliotecznych Odkrywców, a dla młodzieży  zorganizowała ciekawe wykłady o książkach w Czytelni MBP. Ogółem w tych spotkaniach wzięło udział ponad 4300 osób. Ponadto, w 2019 r., MBP pod jej kierunkiem rozwinęła współpracę z Domem Opieki Społecznej "Złota Jesień", gdzie prowadzone są zajęcia biblioterapeutyczne.
Odnotować też trzeba ożywioną współpracę z partnerami zagranicznymi. Aplikując m.in. do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy programu Euroregionu Beskidy MBP zrealizowała 2 projekty z Czechami : Kawa i czekolada. Polsko-czeskie spotkania w bibliotece (z Biblioteką Orlova) i Między stronami. Polsko-czeskie promowanie kultury na pograniczu (z Centrum Kultury miasta Frydlant nad Ostravicą) oraz projekt ze Słowakami Uszyte na miarę. Polsko-słowacki projekt promocji czytelnictwa (z Biblioteką w Martinie)

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

E. Kmiecik-Wronowicz dba o szkolenie pracowników biblioteki. W 2019 r. merytoryczna kadra MBP wzięła udział w ok. 500 godz. szkoleń,  takich jak: Od opowieści do gry, czyli jak zaadaptować fabułę książki na potrzeby mobilnej gry miejskiej, Wychowanie do wartości – współczesna polska literatura dla dzieci i młodzieży oraz w konferencji naukowej 130 rocznica urodzin Z. Kossak-Szczuckiej. Stara się też integrować bibliotekarzy w lokalnych strukturach SBP i zapewnia im dostęp do czasopism i publikacji fachowych dzięki prenumeracie czasopism i serii wydawniczej WNiE SBP.
E. Kmiecik-Wronowicz była też inicjatorką powołania zespołu dyrektorów w ramach Grupy InicJaTyWy utworzonej przez FRSI w Warszawie. Współpraca i wymiana doświadczeń ma służyć promocji zawodu i rozwojowi działalności bibliotek.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

W 2011 r., pod jej kierownictwem MBP zdobyła I miejsce i tytuł najlepszej biblioteki w Polsce w I rankingu Instytutu Książki i Dziennika "Rzeczpospolita", a  w l. 2012-2014 zajmowała w tym rankingu VIII, III i XI miejsce.
W 2016 r. E. Kmiecik-Wronowicz otrzymała odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz Brązowy, a następnie Srebrny Krzyż Zasługi. 

Cechy osobowościowe

Od 45 lat praca w bibliotece jest jej pasją. Choć uważa tradycyjną książkę za fundament tej instytucji, wie też, że nowoczesne usługi biblioteczne przyciągają czytelników. Zawsze powtarza, że jej pomysły mogą być zrealizowane tylko  dzięki pracy zespołu i potrafi motywować pracowników do aktywności. Modelowo współpracuje z władzami samorządowymi na szczeblu miasta i powiatu, czego dowodem jest nowo wybudowana siedziba MBP. Angażuje się w pracę społeczną, jest członkiem SBP, radną powiatu bielskiego, honorowym krwiodawcą i działa w Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, za co w 2019 r. była nominowana do nagrody "Dzban Świętego Jana Kantego".   


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP