Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Agnieszka Kutermankiewicz

Łódzki Bibliotekarz Roku 2019

Kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta w Skierniewicach

wykształcenie: wyższe
12 lat  pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Kandydatka prowadzi cotygodniową audycję książkową Do siedemnastej strony w lokalnym radiu RSC, promując czytelnictwo i bibliotekę.  Współpracuje z "Informatorem Tygodniowym Skierniewic" (dod. "Dziennika Łódzkiego"), gdzie wcześniej pisała felietony, a obecnie prowadzi listę polecanych przez bibliotekę książek. Założyła Bibliotece konto na FB i prowadzi jej fanpage’a.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Współpracuje ze szkołami, promując współczesną literaturę i zawód bibliotekarza podczas autorskich Lekcji czytania. W 2019 r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki zorganizowała i była moderatorem spotkań autorskich z M. Niedźwieckim, J. Jarniewiczem, F. Łobodzińskim, J. Żulczykiem. Włącza się merytorycznie w proces opracowania, redagowania, a następnie realizacji projektów dofinansowywanych przez MKiDN, przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki (Galaktyka wiedzy, Co czuje natura, #międzynami, Czytam - jestem wielki, Poezja na letnie dni). W 2019 r. koordynowała też prace przy publikacji dwóch regionalnych pozycji książkowych, a mianowicie: Andrzej Kostusiak Dlaczego Sobediany oraz Małgorzata Lipska- Szpunar, Aneta Kapelusz: Gdy gaśnie pamięć, mówią kamienie. Przewodnik po zabytkowym cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach.

Działania na rzecz innych bibliotek i  środowiska bibliotekarskiego

Od 12 lat jest czynnym członkiem SBP. Od 2013 r. pełni funkcje członka Zarządu Oddziału SBP w Skierniewicach.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Od 8 lat prowadzi przy MBP w Skierniewicach Dyskusyjny Klub Książki. Od 2015 r.  jest odpowiedzialna za proces wydawniczy książek  dotyczących lokalnej historii,  pisanych przez regionalistów pod auspicjami MBP. W  l. 2015 – 2019  przygotowała do druku (zajmując się m. in. korektą) i doprowadziła do wydania 9 publikacji, takich jak: Stanisław Rybicki: Z pamiętnika lekarza powiatowego. 2015;  Andrzej Kostusiak: Jest taki sztandar. 2017, czy Andrzej Krysiak: Skierniewicki 18 Pułk Piechoty 1918-1939. 2018.

Cechy osobowościowe

A. Kutermankiewicz jest osobą zaangażowaną i poszukującą, co pozwala jej aktywnie działać na wielu polach. Posiada też umiejętność pracy zespołowej oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Stale się dokształca i doskonali swój warsztat, uczestnicząc w konferencjach, kursach i warsztatach. Ma szerokie i niepowierzchowne zainteresowania, jest wytrawnym czytelnikiem, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym. Wyróżnia się wysokim poziomem etycznym, kulturą osobistą, klasą. 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP