Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Magdalena Marzec

Lubelski Bibliotekarz Roku 2019

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol  
     
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie oraz filologia polska
12 lat  pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

M. Marzec zawsze dbała o nowoczesne wyposażenie Biblioteki. W 2019 r., dzięki dofinansowaniu z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” pozyskała sprzęt komputerowy. Zakupiła też  długopisy 3D wykorzystywane do warsztatów z grafiki przestrzennej. Na stronie Biblioteki dostępny jest katalog on-line, umożliwiający czytelnikom rezerwowanie i zamawianie materiałów bibliotecznych. Działa elektroniczna wypożyczalnia zbiorów. Biblioteka aktywnie funkcjonuje też w mediach społecznościowych. M. Marzec prowadzi jej  stronę internetową, założyła ponadto profil biblioteki na FB, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje o działalności placówki.  Dbając o jej promocję współpracuje z lokalnymi mediami, oraz prezentuje działalność Biblioteki na sesjach Rady Gminy Tereszpol.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

M. Marzec stara się aby oferta Biblioteki była różnorodna i dostosowywana do potrzeb czytelników w każdym wieku. Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na ten cel m.in. z programów MKiDN, od fundacji czy firm. W 2019 r. Biblioteka zrealizowała 11 projektów na ponad 90 000 zł., w ramach których odbyło się m.in.: 15 konkursów (literackich, recytatorskich, plastycznych), 11 warsztatów rękodzieła, 9 spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 11 wyjazdów (do zagród edukacyjnych, na Targi Książki), 25 zajęć i warsztatów edukacyjnych (nt. zdrowego żywienia, muzykoterapii, promujące  sport, wykorzystujące gry planszowe i bajkoterapię), 2 debaty oksfordzkie, 3 wydarzenia środowiskowe (Mikołajki, Andrzejki, Dzień Dziecka), 3 akcje czytelnicze, 3 spektakle teatralne, noc w bibliotece, wycieczka dla najlepszych czytelników, itp. W działaniach tych wzięło udział ponad 2000 uczestników. Prócz tego raz w tygodniu prowadzi zajęcia Z książką do przedszkolaka w gminnych przedszkolach, a seniorom oraz osobom niepełnosprawnym oferuje usługę książka na telefon, tj. bezpłatne dostarczanie do domu zamówionych tytułów.
Wiele imprez organizuje dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami. W partnerstwie z Urzędem Gminy Tereszpol  prowadzi uroczystości takie jak: Gminny Dzień Kobiet, dożynki, festyny, uroczystości patriotyczne. W 2019 r. była koordynatorem projektu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży realizowanego przez ten Urząd, a dofinansowanego z MSWiA na kwotę ponad 120 tys. zł. Współpracuje też z biłgorajską filią Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Biłgoraju, Kołami Gospodyń Wiejskich i twórcami ludowymi. Wspólnie organizują spotkania autorskie, akcje czytelnicze, warsztaty dla mieszkańców gminy oraz wystawy prac rękodzieła ludowego, a zespoły śpiewacze uświetniają biblioteczne uroczystości. Kandydatka aktywnie udziela się w życiu społecznym gminy, jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Tereszpol. Włącza się także w działania mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa. Pozyskała środki finansowe na upamiętnienie jedynego miejsca pamięci znajdującego się na terenie gminy – Wzgórza Polak.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Swoją wiedzą i dobrymi praktykami dzieli się na łamach: „Dostrzegacza Bibliotecznego”, prasy lokalnej i regionalnej jak: „NOWa Gazeta Biłgorajska”, „Tygodnik Zamojski”, „Kronika Tygodnia”, na portalach informacyjnych: biłgoraj.com.pl, gazetabilgoraj.pl, bilgorajska.pl. oraz na spotkaniach i szkoleniach powiatowych. Informacje o sposobach pozyskiwania  środków finansowych zamieszczała w „Bazie praktyk” na portalu serwisu bibliotecznego Lustro Biblioteki. Chętnie uczestniczy też w seminariach i konferencjach organizowanych przez inne biblioteki (m.in. brała udział w VI Lubelskim Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy).

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

Pozyskała środki finansowe i zrealizowała projekt I dla malucha i dla seniora -  polegający na  przekształceniu skweru przed BPG w  miejsce do aktywnego spędzania czasu dla dzieci i ich rodziców (ogrodzone, z ławeczkami oraz placem zabaw dla dzieci). Zapoczątkowała cykle Wakacyjne spotkania z Biblioteką oraz Ferie z Biblioteką, które na stałe wpisały się w kalendarz organizowanych wydarzeń i do dziś cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci podczas letniego i zimowego odpoczynku.

Cechy osobowościowe 

M. Marzec to osoba zaangażowana w swoja pracę, chętnie podejmuje nowe wyzwania, a doświadczeniem dzieli się z innymi. Jest  kreatywna, otwarta na ludzi, ceniąca pracę zespołową. Skutecznie współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury oraz lokalnym środowiskiem, co ma pozytywny wpływa na funkcjonowanie i rozwój placówki. 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP