Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Aldona Piaskowska

Zachodnio-pomorski Bibliotekarz Roku 2019

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze
     
wykształcenie: wyższe
12 lat pracy w bibliotece 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W wyniku działań podejmowanych przez A. Piaskowską, w tym umiejętnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, GBP w Karsiborze jest całkowicie zautomatyzowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Oprócz księgozbioru gromadzi też lokalne dokumenty (zdjęcia, pamiętniki, listy) i wydaje własne publikacje regionalne. W 2019 r. były to Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach Jarosława Leszczełowskiego, trzecia już publikacja  traktująca o historii i walorach gminy Wałcz. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na wydanie następnych tytułów tego typu.
A. Piaskowska dba o  promowanie biblioteki i jej  osiągnięć w lokalnej prasie i telewizji, jak też o efektywną współpracę ze szkołami, bibliotekami w powiecie, z Wałeckim Centrum Kultury oraz ze lokalnym środowiskiem - Kołem Gospodyń Wiejskich, Klubem Seniora+ czy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi gminy Wałcz. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu kierowana przez nią placówka otrzymała w 2019 r. wyróżnienie w konkursie "Biblioteka Roku 2018 województwa zachodniopomorskiego".

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

A. Piaskowska stara się, aby Biblioteka oferowała różnorodne zajęcia użytkownikom wszystkich grup wiekowych. W 2019 r. oprócz organizowania spotkań literackich, okolicznościowych bądź cyklicznych lekcji bibliotecznych dla uczniów, które sama prowadzi, była pomysłodawczynią i współrealizatorką następujących imprez:

  • VII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego w Iłowcu (27.05-02.06), z udziałem 15 artystów z całej Polski i mieszkańców powiatu wałeckiego. Część prac artystów pozostała w gminie. Są przekazywane na aukcje lub wykorzystywane do promocji powiatu;
  • Warsztatów zielarskich Dzika kuchnia z "Kasztelankami" (27.07), w których udział wzięło 30 osób interesujących się przyrodą, kulturą i badaniem walorów regionu;
  • Warsztatów komiksowych ze Zbigniewem Masternakiem (23.10), dla 40 uczniów szkół podstawowych;
  • Akcji pod auspicjami Instytutu Książki "Mała Książka Wielki Człowiek", dla 320  czytelników w wieku od 3 - 6 lat;
  • Ferii z biblioteką – cyklu warsztatów dla dzieci i rodziców z udziałem ok. 50  osób;
  • V Wieczornicy Patriotycznej w skansenie w Zdbicach, upamiętniającej 74 rocznicę  zakończenia II wojny światowej, zorganizowanej we współpracy z Garnizonem Wałcz  (wojskowa oprawa uroczystości), Czaplineckim Ośrodkiem Kultury (oprawa muzyczna) oraz grupą rekonstrukcyjną z Muzeum Wału Pomorskiego. 

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

A. Piaskowska działa w strukturach SBP pełniąc funkcję sekretarza koła nr 8 SBP w Wałczu. W 2019 r. uczestniczyła też konferencji Polskiego Związku Bibliotek we Lwowie.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

Istotnym osiągnięciem A. Piaskowskiej jest przekształcenie małej, gminnej biblioteki w centrum życia kulturalnego gminy Wałcz i stworzenie miejsca, które nie tylko wspomaga rozwój intelektualny, ale jest przyjazne i pomocne mieszkańcom.  Prowadzony przez nią od dwóch lat Klub Senior+ cieszy się powodzeniem m.in. dlatego, że obok wiedzy czy rozrywki osoby starsze mogą tu uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych spraw życiowych jak rejestracja do lekarza, zamówienie biletu lotniczego czy napisanie podania do instytucji.

Cechy osobowościowe

A. Piaskowska potrafi przyciągać do siebie ludzi. Posiada umiejętność pracy zespołowej, co przekłada się na  dobrą współpracę z organizacjami lokalnymi. Umiejętnie współpracuje też z władzami samorządowymi, m. in. pozyskując środki na działalność wydawniczą.   Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP