Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Beata Rogalska

Podlaski Bibliotekarz Roku 2019

Kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie oraz pedagogiczne, podyplomowe: menadżer kultury
11  lat  pracy w biblioteceDziałania na rzecz biblioteki /bibliotek

W 2019 r., B. Rogalska przeprowadziła modernizację budynku w GBP w Krypnie Kościelnym (remont przeciekającego dachu, naprawa ścian elewacyjnych). Ponadto wygospodarowała i zaaranżowała przestrzeń na  potrzeby środowiska bibliotecznego, którą wykorzystuje w zależności od potrzeb na kursy językowe, spotkania grupy Bonfire i innych grup projektowych. Zadbała też o Filię w Długołęce tworząc tam miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, kącik dla najmłodszych i osób zainteresowanych biblioteczną ofertą.
Bez angażowania środków budżetowych powiększyła księgozbiór o 522 wol., zwracając się do mieszkańców Krypna z gorącym apelem o podarowanie własnych książek Bibliotece.

Działania na rzecz  użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Dzięki organizacji wielu imprez oraz akcji aktywizujących całe rodziny, B. Rogalska ma duże osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa we wszystkich grupach użytkowników i potrafi na te cele zdobywać środki zewnętrzne. Na organizację Tygodnia Bibliotek 2019 pozyskała 2.500 zł. (dotacja z GKRPA). Dofinansowanie pozwoliło jej i dwuosobowemu zespołowi zorganizować Noc Bibliotek pod hasłem Kraina Lodu, konkurs na "Najpiękniejszą ozdobę choinkową", akcję czytania dzieciom i cykliczne zajęcia  Sobota w bibliotece. Kilka projektów zrealizowała pozyskując finanse z Programu Równać Szanse, np. projekt Porozmawiajmy o młodzieży II (dofinansowanie 7.000 zł),  polegający na organizacji spotkań dla mieszkańców, przedstawicieli lokalnych instytucji i samorządu, poświęconych dyskusji nad sytuacją młodzieży w danej gminie; długofalowy projekt Klucz do…,  ( dotacja 33.400, zł), którego realizacja trwać będzie 15 miesięcy, a zakończenie zaplanowane jest na listopad 2020 r., czy projekt  Nasze Równe Szanse, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 4.000 zł. We współpracy z 23 - osobową grupą młodych odbiorców bibliotecznych prowadziła wielo tematyczne spotkania, w tym również warsztaty taneczne i bębniarskie. Współpracując z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie, zorganizowała Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II, który w przyszłości ma mieć zasięg wojewódzki. W oparciu o program "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" zrealizowała projekt Bzzz! Pracowite Pszczóki (dofinansowanie  6.400 zł), który przybliżył dzieciom rolę pszczół w ekosystemie. Dzięki pozyskanym środkom powstał Pszczeli zakątek (ogródek z roślinami przyjaznymi pszczołom) i hotel dla owadów. Przy okazji realizowano zajęcia plastyczne, kulinarne oraz  wyjazdy edukacyjne. Aktywnie współpracowała z GOKiem, inicjując wspólne akcje m.in. Wesołe lato z bogatym programem edukacyjno-rozrywkowym. Wszystkie te przedsięwzięcia, przyczyniły się do wzrostu liczby czytelników i wypożyczeń.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

B. Rogalska chętnie dzieli się wiedzą z innymi bibliotekarzami, toteż wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Książnicę Podlaską: "Biblioteka miejscem innowacji". Zorganizowała także spotkanie studyjne z bibliotekarzami współpracujących gmin pt. "Kreatywny bibliotekarz. Jak przyciągnąć do małej biblioteki millenialsów oraz pokolenie Z". Jest aktywnym członkiem SBP Oddziału w Białymstoku oraz autorką licznych artykułów w prasie lokalnej i w "Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego. Biuletynie informacyjno - metodycznym". Zbudowała zgrany i świadomy swoich celów zespół, z którym również  korzystała ze szkoleń branżowych i wymiany doświadczeń.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

B.  Rogalska ma wspaniały kontakt z młodzieżą, także z tą, uznawaną powszechnie za trudną. Jej efektywna współpraca z młodymi rozpoczęła się od realizacji niestandardowych projektów Tańcząc w płomieniach i Młodzieżowy BiblioRap, które zachęciły ich do korzystania z biblioteki i potwierdziła się przy realizacji innych zadań. Będąc członkiem Labibu i latarnikiem PCRS pomagała też osobom starszym w dostępie do Internetu.

Cechy osobowościowe

Jest osobą  pracowitą, kreatywną, życzliwą, kompetentną i serdeczną. Chętnie pracuje w zespole, dzieli się  doświadczeniem i wiedzą. Lubi ludzi – czuje się najlepiej, jeśli może bezinteresownie zrobić coś dla kogoś. Jest otwarta na nowe, nieraz nieszablonowe pomysły, optymistycznie nastawiona do przeciwności losu. Dąży do poszerzenia pozytywnych  relacji międzyludzkich prywatnych i służbowych. Stara się, aby podległe jej biblioteki jako miejsca do nauki, zabawy, spotkań, stały się wzorcowymi placówkami w powiecie i zaspokajały potrzeby  kulturowe mieszkańców.  


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP