Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Honorata Anna Struzik

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2019

Bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży  

wykształcenie: wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo i inf. nauk.
13 lat  pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Opracowała zrealizowaną koncepcję nowoczesnej aranżacji, wyposażenia w meble i oznakowania przestrzeni wypożyczalni dla dorosłych MBP w Chodzieży. Przygotowała do druku folder Śladami pisarza Tadeusza Siejaka. Szlak literacko-turystyczny. Doradzała wybór lektury, prowadząc rubrykę Na regale, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać w miesięczniku "Nasza Chodzież". Promowała działania Biblioteki w lokalnych i regionalnych mediach, portalach oraz na jej stronie i FB. Projektowała plakaty do imprez i filmiki instruktażowe np. o Legimi, pokazywane w lokalnej telewizji. Była autorką prezentacji multimedialnych z cyklu Sławni Chodzieżanie: o prof. Romanie Drewsie, chirurgu, Ignacym Stanisławie Witkiewiczu (Witkacym), Zenonie Goślińskim, harcmistrzu.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Entuzjastka i animatorka pozabibliotecznych form aktywizacji środowiska lokalnego utrwalających dziedzictwo kulturowe Szwajcarii Chodzieskiej. Pasjonatka zapisywania życia lokalnego na fotografii. W marcu 2019, współtworzyła Grupę Amatorów Fotografii Foto Kawa. Dla jej członków oraz niezrzeszonych hobbystów zorganizowała warsztaty oraz 2 fotospacery, czyli wędrówki z aparatem, utrwalające miejskie  obiekty, przyrodę i bieżące wydarzenia. Wyniki prezentowała na wystawach w Bibliotece i na stronie promocyjnej miasta www.gochodziez.pl. Działania Grupy odnotowano też w publikacji: Wielkopolskie Kluby i Stowarzyszenia fotograficzne na początku XXI wieku. Poznań  2019, s. 28.
Współautorka otwartego w Chodzieży, 30.06. 2019 r., malowniczego, 15 km szlaku literacko-turystycznego Śladami pisarza Tadeusza Siejaka (tablice z opisem miejsca, zdjęcia, cytaty z utworów, alfanumeryczny kod QR kierujący na stronę www. Biblioteki).
Moderatorka Chodzieskiego Pikniku Naukowego "Fale" (15.09.2019 r.) z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, inicjatorka Konkursu Mikołajkowego 2019 Dlaczego książka to najlepszy przyjaciel na święta. Organizatorka praktyk zawodowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i lekcji bibliotecznych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego.
Przedsięwzięcia realizowała z licznym udziałeme lokalnych liderów, instytucji, stowarzyszeń i grup artystycznych, m.in. : burmistrza miasta, Technikum Fotografii i Multimediów, Małego Objazdowego Muzeum Fotografii z Rogoźna Wlkp., Chodzieskiego Domu Kultury, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Koła Powstania Wielkopolskiego. Nominowana przez redakcję Głosu Wielkopolskiego do tytułu "Osobowość Roku" 2018 i 2019 w kategorii kultura.

Działania na rzecz innych bibliotek i  środowiska bibliotekarskiego

Na szkoleniach dla bibliotekarzy z powiatu i spotkaniach Koła SBP realizowała tematy: Nowe technologie w bibliotece, Kodowanie w bibliotece, Ozoboty w bibliotece, Jak czytać z czytnika. Udzielała porad indywidualnych nt. nowych postaci książki, np. Jak korzystać z Legimi.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

Laureatka II nagrody w konkursie fotograficznym "Zaczytani”, Budzyń 2017.
Współorganizowała ogólnoświatową akcję Worldwide Photowalk  (1.10.2018), z udziałem 70 osób z Wielkopolski, polegającą na jednoczesnym fotografowaniu obiektów w różnych częściach świata. Dochód uzyskany z przetwarzania zdjęć przekazano na ratowanie Puszczy w Amazonii. Koordynowała też projekt Photo Day, czyli chodzieskie wędrówki z aparatem ,składający się z 3 spacerów po obszarze Natura 2000, zwieńczony wystawą Chodzież w różnych ujęciach, prezentowaną w październiku 2018 na Festiwalu im. Ireneusza Zjeżdżałki, najważniejszym wydarzeniu fotograficznym w Wielkopolsce.

Cechy osobowościowe

Autorytet lokalny, animatorka kultury, poetka, publicystka. Organizatorka biegów ulicznych, rajdów i marszów, podczas których popularyzuje  miasto i jego atrakcje. Otwarta, wrażliwa, zawsze uśmiechnięta i komunikatywna, łatwo zyskuje zaufanie czytelnika. Energiczna i pracowita, z entuzjazmem podejmuje różnorodne działania na rzecz promocji czytelnictwa. Jej tolerancja i empatia zachęcają  innych do współdziałania przy wielu nowatorskich projektach. Zaradność, odpowiedzialność, samodyscyplina oraz umiejętność organizacji pracy przyczyniły się do wielu jej osiągnięć i stworzenia w Bibliotece przestrzeni publicznej najczęściej odwiedzanej nie tylko przez mieszkańców Chodzieży. Dla podniesienia kompetencji systematycznie podejmuje samokształcenie w wielu dziedzinach.


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP