Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Katarzyna Szober

Opolski Bibliotekarz Roku 2019

Kustosz w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie – Filia w Białej Nyskiej; nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej  
     
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; przygotowanie pedagogiczne
12 lat pracy w bibliotece
 



 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

K. Szober bardzo dobrze zarządza powierzoną jej Filią w Białej Nyskiej. Biblioteka jest estetycznie urządzona, kolorowa i pełna prac plastycznych wykonanych przez dzieci. Aby rozszerzyć jej działalność kandydatka pozyskuje fundusze z różnych źródeł i programów np.: z Narodowego Programu Czytelnictwa na l. 2016-2020 dostała 5 000 zł. na zakup nowości dla dzieci i młodzieży, a w 2019 r., z programu MKiDZN; "Mój region - moja mała Ojczyzna. Czytanie łączy pokolenia"  otrzymała 9 400 zł. na promocję czytelnictwa.
08.05.2019 r., kierowana przez nią placówka zdobyła tytuł "Najlepszej Filii wiejskiej w województwie opolskim za rok 2018",  a 27.08.2019 r., ona sama uzyskała stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Dba o promocję prowadzonych bibliotek. Na stronie FB, którą sama redaguje, zamieszcza na bieżąco informacje o działaniach filii i biblioteki szkolnej. Współpracuje również z lokalną gazetą Nowiny Nyskie dostarczając materiały do artykułów o działalności filii (np. relację z akcji skierowanej do seniorów "Podaruj wiersz", która ukazała się w ww. piśmie w 2020 r., (nr 2 ,str. 33). Udziela wywiadów w regionalnym i lokalnym radiu.
 
Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

K. Szober jest moderatorką wielu akcji i cykli promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, przygotowuje  też uczniów do konkursów literackich, plastycznych takich jak:

  • Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł – projekt - Inspiracja organizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, w ramach którego powstały w bibliotece projekty gier planszowych na podstawie lektur szkolnych;
  • Konkurs na opowiadanie "Popisz się" 2019 organizowany przez Wrocławski Dom Literatury;
  • "Dzień Bezpiecznego Internetu" w ramach projektu edukacyjnego "Bezpieczni w Internecie" (na ten temat K. Szober przeprowadziła ankietę wśród uczniów, a jej wyniki przedstawiła rodzicom na zebraniach klasowych). 

Ponadto realizuje wiele ogólnopolskich projektów czytelniczych  mających na celu upowszechnienie czytelnictwa np.: PoczytajMy o … pszczołach, PoczytajMY  pod auspicjami Centrum Edukacji Obywatelskiej, Lekturki spod chmurki – czytam z klasą, Wychowanie przez czytanie – Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom;  "Jak nie czytam, jak czytam" bicie rekordu w czytaniu (akcja ogólnopolska). Zorganizowała też Światowy Dzień Życzliwości.
Kandydatka chętnie przeszczepia na grunt biblioteczny nowinki techniczne prowadząc zajęcia dla dzieci z podstaw programowania Robotem Photon, lekcje biblioteczne z wykorzystaniem czytnika do książek, czy organizując Głośne Czytanie z pomocą Papierowych Kart Teatrzyku Kamishibai. Przeprowadziła ponadto wiele lekcji bibliotecznych z przysposobienia bibliotecznego jak i dotyczących różnych świąt i rocznic. Wszystkie podejmowane działania mają na celu integrację biblioteki ze środowiskiem lokalnym, propagowanie więzi międzypokoleniowych, oraz promowanie bibliotek, które prowadzi.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

K. Szober nawiązała współpracę z portalem "Biblioteki szkolne online" promującym pracę bibliotek szkolnych w Polsce, gdzie wysyła relacje z działalności biblioteki szkolnej.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

Jest pomysłodawczynią i moderatorką istniejącego od 2013 r. DKK dla dzieci. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Oprócz bibliotekarskich studiów wyższych i dwóch podyplomowych kierunków pedagogicznych zaliczyła też 12 różnorodnych kursów, m.in.: Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotece szkolnej; Biblioteka przyjazna uczniowi.  Aktualnie studiuje kierunek Oligrofrenopedagogika. Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Cechy osobowościowe

Kandydatka to osoba odpowiedzialna, kreatywna, komunikatywna, a swoją pracę wykonuje z pasją. Cieszy się autorytetem w środowisku, jest ceniona za bezinteresowność, a podejmowane przez nią działania świadczą o dużych umiejętnościach organizacyjnych. Dzięki jej zaangażowaniu oraz ciągłemu  dokształcaniu się uczyniła z biblioteki miejsce, w którym tętni życie i które jest chętnie odwiedzane zarówno przez dzieci, młodzież, jak też dorosłych mieszkańców wsi.  


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP