Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Redakcja "Zarządzania Biblioteką" otwiera nabór tekstów do numeru 1/2020

Data dodania: 14.04.2020

Redakcja

Zarządzanie Biblioteką to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Poświęcone jest zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

Szanowni Państwo,
Do końca czerwca przyjmujemy propozycje artykułów do 12. numeru „Zarządzania Biblioteką”, który ukaże się pod koniec 2020 roku. Artykuły mogą być napisane w języku angielskim lub polskim i dotyczyć szeroko rozumianego zarządzania instytucjami bibliotecznymi i ich organizacji. Przyjmujemy również teksty opisujące badania z zakresu LIS prowadzone za granicą oraz opisujące doświadczenia bibliotekarzy zagranicznych i działalność bibliotek zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy


W imieniu Redakcji
Maja Wojciechowska
maja.wojciechowska@gmail.com


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP