Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

„Zarządzanie Biblioteką” numer 1 (8) 2016

BADANIA I WIZJE

Mariusz Jarocki
Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych

Magdalena Paul
Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki

Andrzej Koziara
Zarzadzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji

Ewa Adaszyńska
Biblioteka akademicka jako skutecznie i sprawnie działająca organizacja. Ujęcie teoretyczne

Marta Szkudlarek
Wykorzystanie mediów akademickich do rozpowszechniania informacji na temat bibliotek akademickich (na przykładzie bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Marcin Karwowski
Analiza ilościowa i jakościowa wyników wyszukiwarki Google dla zapytania „zarządzanie przez jakość”

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

Oso Olutoyin Olukemi, Ajayi Crowther
A survey of employees’ turnover in libraries of private universities in South West Nigeria

Hanna Grabowska
Reorganisation process of Library and Information Service in Lewisham Borough of London

Anna Biazik
Biblioteki na Antypodach. Zarys zarzadzania i organizacji bibliotekami w Nowej Zelandii na przykładzie biblioteki publicznej w Auckland

Ewa Piotrowska
E-usługi w szwedzkich bibliotekach uniwersyteckich

Paweł Łapucha
Biblioteka Duńskiego Uniwersytetu Technicznego – miejsce, w którym użytkowników jest więcej niż książek

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

Secret client – metoda badania jakości obsługi w bibliotekach – opracowanie Marcin Karwowski

WYWIADY

Rozmowa z Bogną Dobrakowską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach – poprowadziła Joanna Kamińska

PRZEGLĄD LITERATURY

Publikacje polskie – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Piotr Rudera

Konferencje zagraniczne – opracowanie Piotr Rudera

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP