Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

40 rocznica śmierci Antoniego Żabko-Potopowicza

Data dodania: 26.04.2020

40 rocznica śmierci Antoniego Żabko-Potopowicza

26 kwietnia minęła 40. rocznica śmierci Antoniego Żabko-Potopowicza (1895-1980) – profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dyrektora Biblioteki Głównej tej uczelni, ekonomisty, specjalisty w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa.

Urodzony w majątku Oczesa-Rudnia nad Dnieprem, gimnazjum ukończył w Moskwie, studia rozpoczął w Instytucie Rolniczym w Lipsku. Edukację przerwał wybuch I wojny światowej. Po jej zakończeniu rozpoczął studia w Warszawie na SGGW, dyplom uzyskał w 1925 r., doktorat w 1928, habilitację w 1932. Był zatrudniony jako asystent z Zakładzie Polityki Agrarnej SGGW. Współpracował też z Instytutem Socjologii Wsi. W okresie przedwojennym wielokrotnie wyjeżdżał za granicę w celach badawczych (Szwecja, Dania, Francja, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Włochy, Węgry, Czechosłowacja, Jugosławia, Bułgaria), ogłaszał artykuły w czasopismach specjalistycznych, publikował większe opracowania. W czasie II wojny światowej przebywał w Warszawie, brał udział w tajnym nauczaniu i działalności konspiracyjnej.

Już w 1945 r. włączył się do prac mających na celu przywrócenie działalności SGGW. W 1949 r. decyzją władz politycznych został zwolniony z uczelni i przez kilka lat pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnej w Puławach. Po powrocie do SGGW pracował w Katedrze Rolnictwa, następnie Zakładzie Historii Leśnictwa, równocześnie od 1958 do 1965 r. kierował  Biblioteką Główną SGGW. Przewodniczył Senackiej Komisji Bibliotecznej, nawet po przejściu na emeryturę. Zainicjował, wspólnie z dyrektorem Biblioteki Akademii Rolniczej we Wrocławiu, współpracę naukowych bibliotek rolniczych w Polsce, które stworzyły sieć na czele z Centralną Biblioteką Rolniczą. W organizację CBR był czynnie zaangażowany, chociażby przez stałe członkostwo w Radzie Naukowej. Uczestniczył w pracach nad terminologią rolniczą do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Był członkiem kilku stowarzyszeń i towarzystw, m.in.: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Uhonorowany został wieloma odznaczeniami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1976), Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

D.J.

Zob. też:
Piotrowska Zofia: Ekonomista i historyk rolnictwa, bibliotekarz – Antoni Żabko-Potopowicz. W: W kręgu nauki i bibliotek. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1992, s. 73-82. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; 3)
Piotrowska Zofia, Stępniewska Danuta: Żabko-Potopowicz Antoni. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2000, s. 189. (Nauka –Dydaktyka - Praktyka ; 39)
Piotrowska Zofia: Antoni Żabko-Potopowicz (1895-1980). „Przegląd Biblioteczny” 1981, z. 2, s. 280-283.
Antoni Żabko-Potopowicz  https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_%C5%BBabko-Potopowicz

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP