Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Konkurs Małopolska Nagroda Poetycka "Źródło"

Data dodania: 12.05.2020

Konkurs Małopolska Nagroda Poetycka

Czwarta edycja konkursu literackiego Małopolska Nagroda Poetycka "Źródło" to wspólna inicjatywa Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Konkurs ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału polskich poetów z kraju i zagranicy.

Pula nagród w konkursie to 12.000 zł.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Wydarzeniu patronuje medialnie m.in. portal sbp.pl.

Skład jury konkursowego:

Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej

Nagrody: Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

  • I nagroda - 3 500 zł,
  • II nagroda - 2 500 zł,
  • III nagroda - 1 500 zł,
  • 5 wyróżnień po 700 zł,
  • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski.

Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów, wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem) lub plików pdf. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

W związku z obecną sytuacją, w celu zapewnienia uczestnikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dopuszczono także elektroniczną formę zgłoszenia.

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł.

Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów lub pocztą elektroniczną na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali.

Kontakt:

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:
a)    Anna Sadowska z CSM, e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl,
b)    Aleksandra Kapa z CSM, e-mail: poezja@csm.tarnow.pl
c)    Piotr Kania z GOK Borzęcin, e-mail gok@borzecin.pl tel. 503 02 51 21

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej Organizatora.


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP