Polecamy
Jolanta Różacka 8,00 PLN

Zapraszamy do zamówienia Plakatu Tygodnia Bibliotek 2020 w wersji drukowanej o wymiarach 47x68 cm.... więcej >

NZB powiększony o zbiory kolejnych czterech bibliotek

Data dodania: 14.05.2020

NZB powiększony o zbiory kolejnych czterech bibliotek

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński rozporządzeniem z dnia 26 marca 2020 r. zaliczył do narodowego zasobu bibliotecznego (NZB) zbiory kolejnych czterech bibliotek:
 

 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wnioski o zaliczenie zbiorów tych bibliotek do NZB zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dotychczas do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczone zostały zbiory 9 bibliotek:

 1. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,
 2. Biblioteki Narodowej w Warszawie,
 3. Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu,
 4. Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 5. Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 6. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
 7. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
 8. Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 9. Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczane są zbiory mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i mają dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie, której wymogi określone są w rozporządzeniu.


Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP