Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - oferta pracy dla Bibliotekarza

Data dodania: 26.05.2020

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - oferta pracy dla Bibliotekarza

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zatrudni osobę na stanowisku: Bibliotekarz
 OPIS STANOWISKA:

 • opracowanie zbiorów książek i czasopism,
 • udostępnianie księgozbioru – czytelnia i biblioteka,
 • zbieranie informacji o publikacjach do zamówień,
 • aktualizowanie zawartości gabloty bibliotecznej,
 • monitoring stron i portali bibliotekarskich oraz naukowych,
 • prowadzenie szkoleń bibliotecznych,
 • inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych w bibliotece,
 • zarządzanie stroną internetową biblioteki,
 • sporządzanie planu i sprawozdania z działalności biblioteki.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (wyższe lub podyplomowe)
 • znajomość języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz norm bibliograficznych,
 • znajomość metodyki oceny jakości źródeł informacji
 • umiejętność przygotowywania kwerend tematycznych
 • dobra znajomość środowiska Windows oraz aplikacji biurowych, w tym oprogramowania dla bibliotek LIBRA 2000.
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność oraz dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę
 • szkolenia zawodowe
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. pakiet MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku)


Kontakt:
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
tel. 3559770 w 12


Dokumenty należy składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres: adlugosz@wszop.edu.pl do 30 czerwca 2020 r.


Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, 40-007, ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl.
 2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych WSZOP: ido@wszop.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych osobowych ma związek uzasadnionym interesem prawnym Administratora oraz ma związek z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c; f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-RODO). Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 221 kp, art. 2981 kp lub innych aktów prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) są przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a następnie są trwale usuwane, chyba że kandydat do pracy zgłosi wolę uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez WSZOP.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzaniu lub prawo wycofania zgody na ww. przetwarzanie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda osoby, której dane dotyczą może być w każdym czasie wycofana, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres ido@wszop.edu.pl.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Prosimy o dołączenie do CV poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie związanym z ochroną moich danych osobowych."


Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP