Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 26,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów,... więcej >

25 rocznica śmierci Elżbiety Widerszalowej

Data dodania: 02.06.2020

25 rocznica śmierci Elżbiety Widerszalowej

2 czerwca 2020 r. minęła 25. rocznica śmierci Elżbiety Widerszalowej (1907-1995), historyka, bibliotekarki, organizatorki i wieloletniej kierowniczki Biblioteki Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (obecnie Biblioteka im. prof. Janusza Tazbira).
W 1931 r. ukończyła bibliotekarstwo w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. W latach 1930-1935 studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując magisterium w zakresie historii. Po ukończeniu studiów od 1935 r. pracowała w Bibliotece Narodowej. W 1938 r. zdała bibliotekarski egzamin państwowy. W okresie okupacji współpracowała z Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.
Po wojnie pracowała w Bibliotece Ministerstwa Oświaty, w 1950 r. została przeniesiona do Ośrodka Prac Programowych i Badań Pedagogicznych. W 1953 r. przeszła do Instytutu Historii PAN i przystąpiła do organizacji biblioteki,  Dzięki jej wysiłkowi powstała biblioteka naukowa z wyspecjalizowanym księgozbiorem, katalogami i warsztatem informacyjnym, Opracowała  bibliografię prac prof. Tadeusza Manteuffla oraz spis jego wykładów, ćwiczeń i seminariów do wydawnictwa Wieki średnie. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin. Brała udział w opracowaniu t. 1 Historiografii polskiej w okresie pozytywizmu 1865-1900, sporządzając hasła dotyczące większych bibliotek gromadzących zbiory historyczne. Uczestniczyła także w opracowaniu Bibliografii historii Polski.
Była członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a od 1964 r. również członkiem Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Okręgu Warszawskiego SBP. W Zespole działała aktywnie ponad 30 lat, uczestnicząc w przygotowaniu do publikacji dwóch zbiorów biografii bibliotekarzy polskich Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego i Portrety bibliotekarzy polskich. Była pierwszą przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego utworzonej w 1990 r. serii wydawniczej SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” i redaktorką pierwszego wydanego w ramach serii tomu Z warsztatu bibliografa.
Odznaczona została m.in.  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymała też odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” i Honorową Odznakę SBP.

E.B.

Zob. też:
Czarnowska Maria: Elżbieta Widerszalowa (1907-1995). „Przegląd Biblioteczny” 1996, z. 1, s. 88-90
Janowski Maciej, Cynarska Hanna: Elżbieta Widerszalowa (1907-1995) – kierowniczka Biblioteki Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych. Warszawa: SBP, 2007, s. 120-128 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)
Stępniewska Danuta: Widerszalowa Elżbieta. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Warszawa: SBP, 2000, s. 176
Tazbir Janusz: Elżbieta Widerszalowa (1907-1995). „Kronika Warszawy” 1995, nr 3, s. 153-156


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP