Polecamy
25,00 PLN

Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”... więcej >

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

Data dodania: 02.06.2020

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

Burmistrz Grodkowa ogłasił konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie” w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie (w Biurze Obsługi Klienta, pok. 10, parter) lub przesłać na adres: 49-200 Grodków, ul. Warszawska 29, Urząd Miejski w Grodkowie, do dnia 29 czerwca r. do godziny 10.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu >> Ogłoszenie (PDF)


Redakcja 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP