Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

"Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji" - już w sprzedaży

Data dodania: 24.06.2020

Publikacja, pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej i Pauliny Motylińskiej, prezentuje spectrum zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego i medialnego w czasach nadprodukcji informacji. Omawia zagrożenia i wyzwania przed jakimi staje współczesne społeczeństwo w obliczu nowego zjawiska, jakim jest nadmierne tworzenie informacji i związane z nim przeciążenie informacyjne.

Potop informacji, walka informacyjna, dezinformacja, manipulacja przekazem informacji, zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w sieciach społecznościowych to tylko część zagadnień poruszanych w najnowszej książce Wydawnictwa Naukowego  Edukacyjnego SBP. 

 • Jaka jest moja rola wobec Internetu, który przeinacza i zmyśla?
 • Jaką wartość ma dziś wymyślanie rzeczywistości, w której tak wiele jest zmyśleń?

Nad takimi pytaniami zastanawiała się noblistka Olga Tokarczuk, udzielając w styczniu br. wywiadu Gazecie Wyborczej.

(...) Namysł nad odpowiedziami na tak postawione pytania winni mieć wszyscy ludzie, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, poglądy, wykształcenie, profesję (…)

*z recenzji dr hab. Zbigniewa Kwiasowskiego, prof. UP

Książkę można zakupić w sklepie internetowym SBP lub składając zamówienie mailowo w Dziale Sprzedaży SBP: sprzedaz@sbp.pl

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-51-6
Format: B5
Liczba stron: 288
Data wydania: 2020

Cena: 38.00 zł

>>Kup teraz

Książkę polecamy wszystkim zainteresowanym problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego.

Spis treści:

Paulina Motylińska Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji

 • Wprowadzenie.
 • Społeczeństwo informacyjne i sektor informacyjny gospodarki.
 • Zagrożenia nadprodukcji informacji i wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego i medialnego.
 • Możliwości opanowania nadmiarowości informacji.
 • Podsumowanie.

Rozdział I

Hanna Batorowska Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla kształtowania kultury bezpieczeństwa

 • Wstęp.
 • Kultura bezpieczeństwa z perspektywy sektora kulturowego i wymiaru poznawczego środowiska informacyjnego.
 • Przydatność badań z zakresu nauki o informacji w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa współczesnego człowieka.
 • Uogólnienia i wnioski .

Rozdział II

Hanna Batorowska Nowe obszary badawcze w domenie kultury bezpieczeństwa z perspektywy nauki o informacji

 • Wstęp.
 • Zagrożenia generowane przez zjawisko potopu informacyjnego.
 • Potop informacyjny w rozumieniu szybkiego przyrostu informacji.
 • Potop informacyjny w rozumieniu „wysypiska” informacji.
 • Potop informacyjny w rozumieniu celowej dezinformacji i wszechogarniającej postprawdy.
 • Potop informacyjny w rozumieniu „powtórnego użycia informacji” napływających z Internetu Rzeczy.
 • Komponenty kultury bezpieczeństwa i kultury informacyjnej w zwalczaniu skutków ubocznych potopu informacyjnego.
 • Uogólnienia i wnioski.

Rozdział III

Paweł Łubiński Ideologiczno-polityczne determinanty bezpieczeństwa w środowisku nadmiarowości informacji

 • Wstęp.
 • Ideologia jako polityczne narzędzie (służące) dezinformacji.
 • Ideologizacja przekazu w mediach jako element politycznej walki informacyjnej.
 • Bezpieczeństwo ideologiczne wobec dychotomii współczesnej nadmiarowości informacji.
 • Uogólnienia i wnioski.

Rozdział IV

Rafał Klepka Medialna hipertrofia jako kluczowy problem bezpieczeństwa medialnego

 • Wstęp.
 • Media w społeczeństwach demokratycznych.
 • Mediatyzacja jako przejaw medialnej hipertrofii.
 • Nadmiar treści medialnych a problem bezpieczeństwa medialnego.
 • Jednostka w świecie medialnej hipertrofii.
 • Technologia w szponach medialnej hipertrofii.
 • Medialna hipertrofia – w stronę postprawdy?
 • Uogólnienia i wnioski.

Rozdział V

Olga Wasiuta Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w sieciach społecznościowych

 • Wstęp.
 • Przeciążenie informacyjne jako forma manipulacji świadomością masową.
 • Media społecznościowe a bezpieczeństwo informacyjne.
 • Sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w celu wsparcia operacji wojskowych.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania agresji i ideologii dżihadu.
 • Uogólnienia i wnioski.

Rozdział VI

Agnieszka Polończyk Wizualizacja danych jako sposób na opanowanie nadmiarowości informacji. Przegląd metod dla danych geoprzestrzennych

 • Wstęp.
 • Big Data – charakterystyka.
 • Dane geoprzestrzenne z obszaru Big Data.
 • Wizualizacja danych, w tym danych przestrzennych – rola i znaczenie.
 • Wizualizacja danych przestrzennych – wybrane metody.
 • Mapy tematyczne z wykorzystaniem metod jakościowych – wybrane przykłady.
 • Mapy tematyczne z wykorzystaniem metod ilościowych – wybrane przykłady.
 • Uogólnienia i wnioski.

Rozdział VII

Emilia Musiał Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście nadmiarowości informacji

 • Wstęp.
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego – ogólna charakterystyka.
 • Manipulacja przekazem informacji w „zalewie” informacyjnym.
 • Walka informacyjna na poziomie osobowym.
 • Utrata zasobów informacyjnych nieuważnego internauty.
 • Uogólnienia i wnioski.

Rozdział VIII

Paulina Motylińska Profilaktyka i kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku nadmiarowości informacji

 • Wstęp.
 • Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w modelach kompetencji cyfrowych.
 • Katalog Kompetencji Medialnych, Informacyjnych i Cyfrowych.
 • Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych.
 • Ramy kompetencji cyfrowych DigComp.
 • DQ Global Standards Report 2019.
 • Samoocena kompetencji cyfrowych studentów.
 • Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w podstawie programowej.
 • Uogólnienia i wnioski.

Rozdział IX

Katarzyna Batorowska Bezpieczeństwo w czasach nadprodukcji informacji

 • Wstęp.
 • Zjawisko nadmiaru informacji.
 • Kategoryzacja zagrożeń cywilizacyjnych wynikających z przeciążenia informacyjnego dla bezpieczeństwa podmiotów.
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa spowodowane nadprodukcją informacji.
 • Ograniczanie negatywnych skutków przeciążenia informacyjnego.
 • Uogólnienia i wnioski.

Zakończenie

Hanna Batorowska Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji.

 • Uogólnienia i wnioski
 • Bibliografia.
 • Wykaz tabel.
 • Wykaz rysunków.
 • Indeks nazwisk.
 • Indeks przedmiotowy.
 • Biogramy autorów.

JF/sbp.pl

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP