Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

"Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku" - już w sprzedaży

Data dodania: 30.06.2020

Nakładem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP ukazała się "Książka w życiu seniorów na początku XXI", najnowsza publikacja z serii Nauka - Dydaktyka - Praktyka, stanowiąca ważny wkład do badań współczesnego czytelnictwa.
Książka dr Renaty Aleksandrowicz dotyczy upodobań lekturowych seniorów, grupy dotychczas pomijanej w refleksji naukowej. 

Przedmiotem badań są wielkomiejscy seniorzy, jako odbiorcy książek i uczestnicy kultury, którzy z racji miejsca zamieszkania dysponują szeroką ofertą sposobów spędzania wolnego czasu. W rozprawie Autorka odwołuje się do wizerunku aktywnej starości, stanowiącego swoistą przeciwagę do powszechnego stereotypu osoby starszej w społeczeństwie. 

 

Publikacja składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej, wprowadzającej w problematykę starości na tle przemian społeczno-kulturowych oraz drugiej – opartej na badaniach empirycznych, dotyczącej zachowań lekturowych ludzi starszych.

Książkę można zakupić w sklepie internetowym SBP lub składając zamówienie mailowo w Dziale Sprzedaży SBP: sprzedaz@sbp.pl

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-52-3
Format: B5
Liczba stron: 278
Data wydania: 2020

Cena: 39.00 zł

>>Kup teraz

 

Spis treści:

Wstęp

1. Terminologia
2. Przedmiot i cel badań
3. Stan badań
4. Struktura pracy

I. Starość wobec przemian społecznych i kulturowych

1. Wprowadzenie w problematykę starzenia się i starości
2. Seniorzy w społeczeństwie wiedzy
2.1. Zagrożenia i ograniczenia seniorów w społeczeństwie wiedzy
2.2. Szanse i możliwości seniorów w społeczeństwie wiedzy
3. Czas wolny seniorów

II. Książka i czytanie w życiu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – analiza wyników badań empirycznych

1. Metodologiczne podstawy badań własnych
1.1. Zastosowane metody, organizacja i przebieg badań
1.2. Dobór próby i charakterystyka badanej grupy
2. Życie pozalekturowe, czyli aktywność w czasie wolnym
3. Życie około lekturowe, czyli uczestnictwo w kulturze pisma
3.1. Czytanie prasy
3.2. Użytkowanie nowych technologii
3.2.1. Charakterystyka użytkowników
3.2.2. Charakterystyka nieużytkowników
4. Życie w kręgu książki
4.1. Dostępność książki
4.1.1. Informacja o książkach
4.1.2. Bariery w dostępie do książki
4.1.3. Źródła dostępu do książek
4.1.4. Trudności podczas lektury
4.2. Zasięg oddziaływania książki
4.2.1. Typy aktywności lekturowej przed i na emeryturze
4.2.2. Intensywność czytania
4.2.3. Częstotliwość czytania
4.3. (Bezpośrednie) otoczenie lekturowe
4.3.1. Rozmowy o książkach
4.3.2. Księgozbiory domowe


JF/sbp.pl

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP