Polecamy
Andrzej Mężyński 39,00 PLN

  Publikacja jest monografią biograficzną Józefa Grycza - bibliotekarza i organizatora polskiego... więcej >

"Krok w przyszłość" - szkolenia online dla dolnośląskich bibliotekarzy

Data dodania: 02.07.2020

Tegoroczna edycja szkoleń dla bibliotekarzy przygotowana przez bibliotekę wojewódzką we Wrocławiu pod nazwą „Krok w przyszłość – szkolenia dla bibliotekarzy” realizowana będzie on-line na przełomie września i października 2020 roku.

Projekt skierowany jest do pracowników dolnośląskich bibliotek, którzy chcą zdobyć nową wiedzę na temat współczesnych trendów literackich adresowanych do młodego odbiorcy i poszerzyć swoje umiejętności z zakresu nowatorskich form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki szkoleniom bibliotekarze zapoznają się ze specyfiką pracy z małymi dziećmi i młodzieżą, zdobędą wiedzę o tworzeniu aktualnych, atrakcyjnych zasobów bibliotecznych (tradycyjnych i elektronicznych) oraz poznają innowacyjne formy pracy z młodym czytelnikiem, aby poszerzyć ofertę działań swoich bibliotek i adekwatnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Przygotowano 8 szkoleń podzielonych według kategorii wiekowych odbiorców działań bibliotecznych i mających na celu zainspirować bibliotekarzy do podejmowania działań animacyjnych skierowanych do najmłodszych, średnich i wchodzących w dorosłość odbiorców usług biblioteki oraz  1 konferencję podsumowującą pod hasłem „Bibliotekarz – Animator”, która zaprezentuje nowe trendy w pracy z młodym użytkownikiem.

Więcej informacji na stronie internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu  (www.wbp.wroc.pl ) w zakładce „Dla bibliotekarzy”

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


Mat. pras. Dolnośląskiej Bibllioteki Publicznej we Wrocławiu


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP