Polecamy
35,00 PLN

  Materiały zebrane w tej publikacji zostały zaprezentowane podczas dwóch kolejnych... więcej >

Komunikacja - Media - Kultura – w erze nowych wyzwań

Data dodania: 06.07.2020

Komunikacja - Media - Kultura – w erze nowych wyzwań

Monografia zawiera teksty odnoszące się do zagrożeń związanych z zalewem informacji w życiu politycznym, społecznym, czy z nowymi normami prawnymi, które wprowadzają odmienne niż do tej pory, zasady funkcjonowania instytucji, organizacji i środowisk, np. naukowych  – a tym samym warunki uprawiania nauki oddziaływującej na społeczeństwo.


Epoka cyfrowa, w której żyjemy, przynosi korzystne zmiany w działalności naukowo-badawczej. Szybki, łatwiejszy dostęp badaczy do materiału faktograficznego, daje niebywałe możliwości. Wykorzystywanie zasobów cyfrowych pozwala szybciej dotrzeć do źródeł archiwalnych. Bywa, że praca badawcza nie wymaga bardzo uciążliwego i czasochłonnego korzystania z tradycyjnych archiwów czy bibliotek naukowych. Zwiększenie ilości materiału źródłowego dostępnego online stwarza współczesnym badaczom możliwość szybszego ich analizowania.


 

Żyjemy zatem w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji, czy mediów 2.0. Ten fenomen wymaga rzetelnych studiów, także po to, aby tworzyć narzędzia do porządkowania i krytycznej oceny informacji. Zbiór artykułów zawarty w niniejszym tomie omawia to zjawisko.

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=425


Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP