Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

15. rocznica śmierci Wandy Bogdany-Popielowej

Data dodania: 31.07.2020

15. rocznica śmierci Wandy Bogdany-Popielowej

31 lipca 2020 r. mija 15. rocznica śmierci  Wandy Bogdany-Popielowej (1928 – 2005). Urodziła się 25 maja 1928 r. w Tarnowskich Górach. W 1938 r. rodzina Bogdanych przeniosła się do Krakowa, gdzie w 1949 r.  Wanda ukończyła gimnazjum sióstr urszulanek. Następnie podjęła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Zdzisława Jachimeckiego, które ukończyła w 1953 r. Pracę rozpoczęła w następnym roku na stanowisku redaktora w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie.
W 1961 r. nastąpiła przeprowadzka do Warszawy, gdzie 16 marca rozpoczęła pracę na stanowisku  starszego bibliotekarza w Zakładzie Muzycznym Biblioteki Narodowej, którego została kierownikiem w 1978 r. Funkcję tę pełniła do przejścia na emeryturę w dniu 30 czerwca 1989 r. Od 1972 r. uczestniczyła w pracach Sekcji Muzykologów jako członek Związku Kompozytorów Polskich. Dzięki szerokim kontaktom zabiegała o pozyskanie do zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej autografów i spuścizn wybitnych kompozytorów polskich.

B.D-I.

Zob. też:
Nałęcz Mariola: Wanda Bogdany-Popielowa (1928-2005). W: Bibliotekarze warszawscy. Warszawa : SBP, 2010, s. 31-38 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 11)
Pigła Włodzimierz: Wanda Bogdany-Popielowa (25 V 1928 – 31 VII 2005), „Biblioteka Muzyczna” 2000-2006
Pigła Włodzimierz: Wanda Bogdany-Popielowa. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa : SBP, 2010
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP