Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

"Józef Grycz (1890-1954) organizator polskiego bibliotekarstwa" - już w sprzedaży!

Data dodania: 19.08.2020

Ukazała się najnowsza, szósta publikacja Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP w Serii Historycznej.  "Józef Grycz (1890-1954) organizator polskiego bibliotekarstwa" Andrzeja Mężyńskiego to obszerna monografia biograficzna Józefa Grycza - bibliotekarza, którego działalność w dużej mierze zaważyła na kształcie nowoczesnego polskiego bibliotekarstwa.

W opracowaniu zastosowano tradycyjną metodę badawczą. Narracja biegnie chronologicznie, a poszczególne rozdziały opisują kolejne etapy życia Józefa Grycza. 

Grycz był bibliotekarzem integralnym: katalogował i udostępniał zbiory, kierował bibliotekami, działał w Związku Bibliotekarzy Polskich, decydował o prawach generalnych bibliotek, pracując przed wojną w Ministerstwie Wyzwań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a po wojnie w Ministerstwie Oświaty jako dyrektor Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Inicjował i realizował prace normalizacyjne, będąc autorem przepisów katalogowania alfabetycznego obowiązujących do lat 80. XX w. 

Jego zasadniczym celem jako bibliotekarza było umożliwienie i ułatwienie czytelnikom dostępu do zbiorów bibliotek. 

W swoich licznych publikacjach podejmował zagadnienia podstaw metodologicznych bibliotekarstwa, a także organizacji bibliotek. Krótko po II wojnie światowej wydał pięć książek, stanowiących pionierski, encyklopedyczny zarys księgoznawstwa. 

Pamięć o nim, jako o jednym z najwybitniejszych bibliotekarzy swojego pokolenia pozostaje wciąż żywa, a monografia ten obraz porzesza i utrwala.

Polecamy!

Seria: Seria Historyczna
ISBN: 978-83-65741-55-4
Format: B5
Liczba stron: 476


Spis treści

Wstęp
Wykaz skrótów

CZĘŚĆ PIERWSZA. Nauka i początki aktywności zawodowej

 • Rozdział I Dom rodzinny, lata szkolne, studia
 • Rozdział II Pierwsze zatrudnienia w Krakowie i Zakopanem
 • Rozdział III Ponownie w Krakowie
 • Rozdział IV Przepisy katalogowania alfabetycznego
 • Rozdział V W Bibliotece Kórnickiej w latach 1928–1929

CZĘŚĆ DRUGA. Józef Grycz w Warszawie w latach 1930–1939

 • Rozdział VI Bibliotekarstwo, prawo, podróże

CZĘŚĆ TRZECIA. Pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945

 • Rozdział VII Obrona warszawskich bibliotek
 • Rozdział VIII W konspiracji
 • Rozdział IX Gryczowie podczas powstania warszawskiego
 • Rozdział X Akcja pruszkowska

CZĘŚĆ CZWARTA. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1945–1954

 • Rozdział XI Grycz w Ministerstwie Oświaty w latach 1945–1949
 • Rozdział XII Ponownie w Bibliotece Narodowej. Lata 1949–1954
 • Rozdział XIII „Książki, jakich w naszym piśmiennictwie nie ma”
 • Rozdział XIV Elementy doktryny marksistowskiej w książkach Grycza
 • Rozdział XV Ostatnie miesiące

Kalendarium
Bibliografia drukowanych prac, artykułów i notatek Józefa Grycza (w oprac. Emilii Kurdybachy)
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks


Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP